تاكنون افزون بر 50درصد واجدان شرايط در خاتم راي داده اند

تاكنون افزون بر 50درصد واجدان شرايط در خاتم راي داده اند


رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم غلامرضا عطايي تعداد شركت كنندگان تا ساعت 18و30دقيقه، 12هزار نفر راي خودرابه صندوق انداختند و افزود: با توجه به نزديك شدن زمان پايان راي گيري ميزان استقبال شركت كنندگان خوب است.
وي اظهار داشت:خوشبختانه در هيچكدام از شعبات اخذ راي هيچ گونه مشكلي وجود ندارد.
به گفته رئيس ستاد انتخابات خاتم ، 47 شعب اخذ راي كارگيري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر روستا را انجام مي دهند.