شناسه : 340382
امام جمعه شهرهرات

بیکاری عامل مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ است


امام جمعه شهرهرات گفت: بیکاری به عنوان یک عامل مهم درشهرستان خاتم باعث مهاجرت جوانان این شهرستان به دیگر نقاط کشور شده است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" حجت الاسلام والمسلمین رضائی" در خطبه های نماز جمعه   خطاب به مسئولین تصریح کرد: توجه به شهرستان داشته باشند و با ایجاد اشتغال از مهاجرت های جوانان به کلان شهرها و مراکز استانها جلوگیری کنید. امام جمعه شهرهرات ادامه داد: گاهی انسان از بیکاری جوانان رنج می برد ولی باید فکری شود تنها رنج بردن و رنج کشیدن کافی نیست باید فکر اساسی   انجام شود که از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگیری شود. وی تصریح کرد:اگریک خانواده   به واسطه ایجاد شغل به این شهرستان برگردد عزتی است برای شهرستان و برای همه ما که به عنوان مسئول دراین شهرستان   هستیم .  
امام جمعه شهرهرات

امام جمعه شهرهرات گفت: بیکاری به عنوان یک عامل مهم درشهرستان خاتم باعث مهاجرت جوانان این شهرستان به دیگر نقاط کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" حجت الاسلام والمسلمین رضائی" در خطبه های نماز جمعه  خطاب به مسئولین تصریح کرد: توجه به شهرستان داشته باشند و با ایجاد اشتغال از مهاجرت های جوانان به کلان شهرها و مراکز استانها جلوگیری کنید.

امام جمعه شهرهرات ادامه داد: گاهی انسان از بیکاری جوانان رنج می برد ولی باید فکری شود تنها رنج بردن و رنج کشیدن کافی نیست باید فکر اساسی  انجام شود که از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:اگریک خانواده  به واسطه ایجاد شغل به این شهرستان برگردد عزتی است برای شهرستان و برای همه ما که به عنوان مسئول دراین شهرستان  هستیم .

 

آدرس کوتاه :