بیمارستان آیت ا..خاتمی هرات با حضور 9پزشک متخصص به مردم شریف شهرستان خاتم خدمات ارائه می دهد

بیمارستان آیت ا..خاتمی هرات با حضور 9پزشک متخصص به مردم شریف شهرستان خاتم خدمات ارائه می دهد


مدیر بیمارستان آیت ا..خاتمی هرات خبرداد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اکبر تقی زاده مدیر بیمارستان آیت ا..خاتمی هرات با بیان اینکه این بیمارستان  با حضور 9 پزشک متخصص به مردم شریف شهرستان خاتم خدمات ارائه می دهد اعلام کرد: پزشکان متخصص به شرح ذیل دربیمارستان حضوردارند

- دوپزشک متخصص داخلی درتمام ایام هفته

متخصص رادیولوژی درروزهای دوشنبه و پنجشنبه

- متخصص ارتوپدی درروزهای پنجشنبه درمرکز درمانی پاساژعقیلی

-متخصص چشم درروزهای دوشنبه و چهارشنبه

-متخصص زنان و زایمان دوشنبه و چهارشنبه

-متخصص گوش ، حلق و بینی روزهای سه شنبه و چهار شنبه

-متخصص جراح عمومی دوشنبه و سه شنبه

-متخصص اطفال روزهای یکشنبه ،سه شنبه و پنجشنبه