شناسه : 141791356

بیش از 22000نفربیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در شهرستان


به مناسبت هفته سلامت رئیس اداره بیمه در نشستی با فرماندار خاتم از22660 نفر بیمه شده تحت پوشش بیمه سلامت در شهرستان خاتم خبرداد.

 مهناز بهفر رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان خاتم گفت: نظارت برارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان بیمه سلامت در مراکزدرمانی شهرستان از وظایف این اداره میباشد و روزانه توسط کارشناسان مربوطه صورت می پذیرد.

وی در 6 ماهه سال جاری ازتعداد مراجعین به پزشکان متخصص که ازبیمه سلامت استفاده نموده اند8277 نفر؛ پزشک عمومی 5601 نفرو تعداد5003 مورد خدمات بستری به شکل موقت و چند روزه اعلام نمود.


آدرس کوتاه :