بیشترین سهم اعتبارات شهرستان خاتم به توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده می شود

بیشترین سهم اعتبارات شهرستان خاتم به توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده می شود


فرماندار خاتم

 

فرماندار شهرستان خاتم گفت: بالاترين سهم اعتبارات شهرستان با اولويت زيرساخت هاي توسعه كشاورزي و گسترش صنايع جنبي و تبديلي اختصاص داده می شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  "محمد علی شاه حسینی "در  جلسه شوراي توسعه كشاورزي اعلام كرد: بايستي زيرساخت هاي توسعه كشاورزي با صنايع جنبي و تبديلي در شهرستان خاتم اتفاق بيفتد .

وي تصريح كرد : 785 طرح به بانك بانك معرفي شده كه در سقف اعتباري بالغ بر 400 ميليارد ريال رسيده است

ايشان به مشكلات فرا روي متقاضيان اعم از تهيه وثيقه بانكي ،بدهي تسهيلات كشاورزي متقاضيان و معوقات زياد اشاره و خواستار رفع و تسهيل در دريافت تسهيلات كشاورزي شد .

فرماندار خاتم در ادامه افزود : دو نگراني عمده در حوزه آب منطقه اي وجود دارد يكي آنكه در سال 89 آب منطقه اي اعلام كرد كه شهرستان صرفه جويي آب داشته باشد تا ما در صورت وجود طرح ها به شما آب بدهيم ،بر اساس نامه آب منطقه اي ، شهرستان خاتم 189 ليتر صرفه جويي آب  داشته است اما الان كه ما نياز به اين آب داريم ميگويند اين امكان وجود نداد و همچنين زراعت وباغباني را كاملا ممنوع كرده اند و باتشكيل كارگروهي اعلام كرده اند آب به زراعت و باغات تعلق نمي گيرد با اين حساب در خواست اول ما گلخانه و درخواست دوم صنايع تبديلي و جنبي و آن چيزي كه استان تهيه ميكند مي باشد .

محمد رضا بابايي معاون برنامه ريزي استانداري در راستاي درخواست هاي فرماندار خاتم گفت با اينكه ما با محدوديت هاي بانكي آشنا هستيم بايد شهرستان خاتم را در اين مباحث دريابيم ودر لابه لاي اين محدوديت ها راهكارهايي را اتخاذ كنيم .

بهبهاني رئيس بانك كشاورزي استان طي سخناني تصريح كرد : در قوانين بانك اين آمده است كه در مواقعي بتوانيم از اراضي مشاء به عنوان وثيقه قبول كنيم اراضي مشائي كه داراي سند دفترچه اي باشند ما مي توانيم در رهن بانك بگيريم . مسئله دوم سقف ضمانتي ، در بانك كشاورزي بالاست از 30 ميليون تا300 ميليون تومان بر اساس شرايطي ميتوانيم افزايش دهيم ، ضمن اينكه اگر در مواردي هم كه متقاضياني داراي بدهي به بانك هستند مراجعه كنند و تعيين تكليف كنند ، تسهيلات ايشان را تمديد مي كنيم تا ادامه كار دريافت تسهيلات كشاورزي مشخص شود.

بابايي:بر اساس مصوبه استاني بانك ها متقاضيان را پذيرش كنند تا موقع دريافت وام بدهي خود را رفع سوء كرده باشند و اتمام حجت شود ، اگر در مسير سوءسابقه اقدام كنند ، باشد اما اگر كه نميخواهند اين گروه را جايگزين كنيد .

گروه دوم در جهاد كشاورزي كارشناسان بسيج شوند و مشكلات كشاورزان را بررسي و كمك فكري بدهند .اغلب كشاورزند و تحصيل كرده نيستند در تامين سياق و اسناد ومدارك دچار مشكل ميشوند كمك ومديريت كنيد .

" راعي " مدير عامل آب منطقه اي استان يزد نيز تصريح كرد :از محل  صرفه جویی سال 87 پس از دنبال كردن خوشبختانه تخصيصي كه جهت آب شرب هرات 200هزار متر مكعب در سال صنعت هرات از قبل 265 هزار متر مكعب و از تعادل بخشي 13 هزار متر مكعب اختصاص يافته است .به شهر مروست هم 20 هزار متر مكعب جهت شرب 245 هزار متر مكعب جهت صنعت وسال 90 هم 35 هار متر مكعب اضافه شده است.

 راعی گفت: پرورش ماهي ،بلدرچين ،دامداري ،مرغداري ،است و كشاورزي كم آب خواه آماده هستيم از محل صرفه جويي مجوز ميدهيم. جمعبندي در غالب مطالب گفته شده و همراهي و همفكري مسئولين استاني و شهرستاني انجام شد جهاد كشاورزي شهرستان فعالتر ظاهر شود و فرمانداري هم جلسات مرتبط خود را داشته باشد و مسائلي كه مربوط استان ميشود اگر لازم شد اعلام شود و در ستاد طرح توسعه استان ارائه و طرح كنيم تا پيگيري صورت گيرد.