بیانیه فرماندار خاتم به مناسبت روز جهانی زمین پاک

بیانیه فرماندار خاتم به مناسبت روز جهانی زمین پاکافزیش روزانه جمعیت بشری ، انسان باعدم توجه به محیط زیست درحال تخریب مستمر عرصه های گونان زیستی خویش است و کمتر کسی به این موضوع مهم توجه دارد .روز جهانی زمین پاک فرصتی است تا به خود بیاییم و واین میراث گران بهای پیشینیان را پاک وسالم به آیندگان برسانیم .

 

«خدايا به ما بينشي عطا فرما تا عظمت زنجيره پرشکوه حيات را در زمين بشناسيم و ما را توفيقي عنايت فرما تا در پاسداري از آن چه در طبيعت به ما ارزاني فرموده اي تلاش کنيم. زيبايي ها و پاکي هاي زمينت را بستائيم و در جهت آلودگي ها و تخريب زمين گام برنداريم، که بخوبي مي دانين بقاي ما در گرو بقاي زمين پاک است...»

سید ناصر امامی میبدی

فرماندار شهرستان خاتم