بيش از400 اصله نهال در گلزار شهدا درشهرستان خاتم توزيع شد

بيش از400 اصله نهال در گلزار شهدا درشهرستان خاتم توزيع شد


توسط منابع طبیعی شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اين تعداد نهال از انواع سرو ، زبان گنجشک و کاج بود که توسط اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم در گلزار شهدا اين شهرستان توزيع وگرديد که بااستقبال مردم تعدادي نيز بر سر قبور در گذشتگان غرس گرديد