شناسه : 350232
فرماندار خاتم اعلام كرد :

بيش از 600 هزارنفر بازديد توسط مسافران نوروزي از اماكن ديدني شهرستان خاتم


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد در ايام نوروز سال جاري بيش از 120   هزار نفر مسافر نوروزي از مسير هاي   شهرستان خاتم ( هرات شهربابك ، هرابرجان و بالعكس -   يزد ، هرات ، نيريز و بالعكس -   هرات ، سرچهان ،   قادر آباد ، شيراز و بالعكس ) عبور كرده و بيش از بيست هزار نفر به صورت موقت در مدارس شهر هاي هرات و مروست ، مهمانسراي فرهنگيان هرات ، مهمانسراي ادارات ، و چادرهاي شهرداري هاي هرات و مروست   اسكان نمودند كه در مقايسه با سال گذشته حدود 59 درصد افزايش داشته است . وي افزود خوشبختانه با توجه به طبيعت زيباي شهرستان و وجود جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن و چنار كر كرخنگان و پارك تفريحي سرچشمه و منطقه حيات وحش بوروئيه   و ... مهمانان زيادي اقدام به نسب چادرهاي مسافرتي در اماكن مذكور نموده و ضمن اسكان موقت از اماكن تاريخي و بخصوص از قلعه هاي مروست و قلعه ملكي هرات ، چاههاي آرتزين و ... بازديد مي نمودند كه بر اساس آمار موجود بيش از ششصد هزار نفر بازديد از اين مناطق صورت گرفت.بطوريكه در روز سيزدهم فروردين و روز طبيعت پارك تفريحي سرچشمه از ساعت 10 صبح   مملو از جمعيت بوده و ديگر فضاي خالي جهت بازديد مسافران و گردئشگران نداشت و بيشتر مهمانان از شهرستانهاي يزد ،شهربابك ، سيرجان و ... بودند كه به لحاظ منحصر بودن ، اين منطقه را براي بازديد انتخاب كرده بودند . فرماندار خاتم در ادامه اظهار اميدواري نمود با توجه به اصلاح جاده هاي مواصلاتي و دوبانده شدن قسمتهاي زيادي ازاين مسيرها و همچنين با توجه به مناطق بسيار ديدني منطقه و شناسانده شدن شهرستان انشا ا... در سال آينده و همچنين در طول سال جاري شاهد عبور و بازديد مسافران و مهمانان زيادي از اين شهرستان خواهيم بود. فرماندار خاتم در پايان از ميراث فرهنگي استان خواست نسبت به احداث هتل و اماكن اقامتي و استراحتگاه در شهرستان و بخصوص در شهرهاي هرات و مروست اقدام نمايد در غير اين صورت جهت اسكان ميمانان در سالهاي آتي با مشكلات فراوان روبرو خواهيم بود ..
فرماندار خاتم اعلام كرد :

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد در ايام نوروز سال جاري بيش از 120  هزار نفر مسافر نوروزي از مسير هاي  شهرستان خاتم ( هرات شهربابك ، هرابرجان و بالعكس -  يزد ، هرات ، نيريز و بالعكس -  هرات ، سرچهان ،  قادر آباد ، شيراز و بالعكس ) عبور كرده و بيش از بيست هزار نفر به صورت موقت در مدارس شهر هاي هرات و مروست ، مهمانسراي فرهنگيان هرات ، مهمانسراي ادارات ، و چادرهاي شهرداري هاي هرات و مروست  اسكان نمودند كه در مقايسه با سال گذشته حدود 59 درصد افزايش داشته است .

وي افزود خوشبختانه با توجه به طبيعت زيباي شهرستان و وجود جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن و چنار كر كرخنگان و پارك تفريحي سرچشمه و منطقه حيات وحش بوروئيه  و ... مهمانان زيادي اقدام به نسب چادرهاي مسافرتي در اماكن مذكور نموده و ضمن اسكان موقت از اماكن تاريخي و بخصوص از قلعه هاي مروست و قلعه ملكي هرات ، چاههاي آرتزين و ... بازديد مي نمودند كه بر اساس آمار موجود بيش از ششصد هزار نفر بازديد از اين مناطق صورت گرفت.بطوريكه در روز سيزدهم فروردين و روز طبيعت پارك تفريحي سرچشمه از ساعت 10 صبح  مملو از جمعيت بوده و ديگر فضاي خالي جهت بازديد مسافران و گردئشگران نداشت و بيشتر مهمانان از شهرستانهاي يزد ،شهربابك ، سيرجان و ... بودند كه به لحاظ منحصر بودن ، اين منطقه را براي بازديد انتخاب كرده بودند .

فرماندار خاتم در ادامه اظهار اميدواري نمود با توجه به اصلاح جاده هاي مواصلاتي و دوبانده شدن قسمتهاي زيادي ازاين مسيرها و همچنين با توجه به مناطق بسيار ديدني منطقه و شناسانده شدن شهرستان انشا ا... در سال آينده و همچنين در طول سال جاري شاهد عبور و بازديد مسافران و مهمانان زيادي از اين شهرستان خواهيم بود.

فرماندار خاتم در پايان از ميراث فرهنگي استان خواست نسبت به احداث هتل و اماكن اقامتي و استراحتگاه در شهرستان و بخصوص در شهرهاي هرات و مروست اقدام نمايد در غير اين صورت جهت اسكان ميمانان در سالهاي آتي با مشكلات فراوان روبرو خواهيم بود ..

آدرس کوتاه :