آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان با اعلام اين خبر افزود با پي گيري هاي انجام شده تعداد 35 پروژه عمراني ، در زمينه هاي تربيت بدني ، برق ، كشاورزي ، مخابرات و ... با اعتبار 48862000000 ريال به بهره برداري مي رسد البته پروژه هاي زيادي همچون استخر سرپوشيده ، ساختمانهاي اداري و ... نيز با پيشرفت بالاي 70% در دست احداث مي باشد كه انشاءا... بزودي افتتاح خواهند شد .

روابط عمومي شهرستان خاتم