بيش از 300 نفر از شهرستان خاتم به مراسم حرم مطهر امام خميني (ره) اعزام مي شوند

بيش از 300 نفر از شهرستان خاتم به مراسم حرم مطهر امام خميني (ره) اعزام مي شوند


فرماندار خاتم :

امامي با اشاره به شخصيت حضرت امام خميني (ره) اظهار داشت شخصيت حضرت امام بسيار بزرگ بوده و علاوه بر جنبه هاي سياسي جنبه هاي عرفاني و معنوي شخصيت ايشان نيز بايد براي مردم بازگو شود.

 

فرماندار خاتم در پايان افزود از اين تعداد زائرين مشتاق حرم حضرت امام،140 نفر  از بخش  مروست و 160نفر از بخش مركزي  به اين سفر معنوي اعزام مي شوند.