بيستمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم به رياست فرماندار تشكيل شد

بيستمين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم به رياست فرماندار تشكيل شدآقاي سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم با تقدير و تشكر از زحمات اعضاء ستاد و آرزوي بهروزي آنان از حضور مردم در برنامه هاي ايام الله دهه فجر و راهپيمايي 22 بهمن تقدير و تشكر كردند و جريانهاي مردم مصر و بارندگيهاي اخير را هم مزيد برعلت خوشحالي در مردم دانستند و برگزاري همايش ها و افتتاح پروژه هاي عمراني را عالي قلمداد كردند .

فرماندار خاتم برنامه هاي سفر شهرستاني ستاد ساماندهي امور جوانان را با اولويت اشتغال جوانان تشريح و به بيان مصوبات دستگاهها پرداختند و اعلام داشتند مشكل اشتغال جوانان در اين شهرستان فقط و فقط به كمك كشاورزي و صنعت حل خواهد شد و آن هم با اختصاص آب مورد نياز به صنايع پتروشيمي و كشت و صنعت و كاشي و سراميك .    

مهدي تاج آبادي دبير كميته سفر ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان با اشاره به اهميت سفر به شهرستان خاتم ، تلاش براي استفاده از اين ظرفيت را در حوزه جوانان متذكر و بر برنامه ريزي و تشكيل كميته هاي تخصصي با مديران كل استان در ادارات تاكيد كردند و اعلام داشتند مديران و روئسا ادارات در اين سفر مديران محترم كل اموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صنايع و معادن ، آب منطقه اي ، كار و امور اجتماعي ، تبليغات اسلامي ، امور كتابخانه ها، ميراث فرهنگي ، فني و حرفه اي ، تربيت بدني ، جهاد كشاورزي ، صدا وسيما ، مشاور امور بانوان  و جانشين ستاد جناب آقاي دشتي را همراهي ميكنند .