انقلاب اسلامي ايران كه مرهون انديشه هاي معمار كبير آن ، امام خميني (ره) است و با حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم خداجو به پيروزي رسيد و ديوارهاي استبداد پس از چند قرن شكسته شد يكي از انديشه هاي انقلاب اسلامي حكومت مردم بر مردم بود كه تجلي آن در شوراها بود شوراها باعث شدند تصميمات محلي در كليه شهرها و روستاها توسط مردم انجام شود و روند كار به گونه اي است كه  تعداد بسياري از مردم مي توانند  همراه با تخصصها و قابليتهاي مختلف در اجراي تصميمات كشور همكاري داشته باشند و هم از نزديك مشكلات را درك كنند و هم در حل آنها همكاري نمايند.

 بيش از از يك دهه است كه شوراهاي اسلامي در كشور آغاز بكار نمودند و كم كم شوراها از مرحله جنيني گذر نموده و به دوران بلوغ آن نزديك شده و اكنون هزاران متخصص و تحصيلكرده در سراسر كشور عضو شوراها هستند اينجانب كه خود نزديك به 6 سال رياست شوراي اسلامي شهر ميبد را بر عهده داشته ام  به نوبه خود مفتخرم روز ملي شوراها را به كليه اعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهر و روستا سراسر كشور به خصوص شوراهاي اسلامي شهرستان خاتم تبريك گفته و اميدوارم در انجام امورات و رسيدگي به مشكلات مردم موفق و مويد باشند.

سيد ناصر امامي ميبدي   
فرماندار خاتم