شناسه : 348342

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت 7 دي سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي


7 دي سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به فرمان حضرت امام خميني (ره) مي باشد اين فرمان تاريخي يك حركت فرهنگي در تاريخ شكوهمند انقلاب اسلامي محسوب مي شود چرا كه همگان مي دانند كه آموختن تنها دستاويز انسان در سراشيب ندانستن است و اين خود همتي بلند را مي طلبد كه در دين ميبن اسلام تعليم و تعلم به عبادت تعبير شده است لذا انسان براي رسيدن به كمال و دانايي مي بايست خواندن و نوشتن را دانسته و از آن در جهت رسيدن به قرب الهي استفاده نمايد . در رژيم طاغوت به دليل بي توجهي به اين مقوله متاسفانه عده بزرگي از مردم از اين نعمت محروم بوده و به فرموده حضرت امام خميني (ره) اين مايه بسي خجلت بود كه در كشور ي كه مهد علم و ادب بوده از نوشتن و خواندن محروم باشند . آري تشكيل و فعاليت اين نهاد مقدس برگ زريني در تاريخ جمهوري اسلامي ايران محسوب و افتخارات بزرگي را براي مردم مسلمان ايران به دنبال داشته است وبه انسانهاي زيادي سواد خواندن و نوشتن آموخته و عده اي نيز توانسته اند از اين طريق پله هاي ترقي را طي نموده و در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي به ادامه تحصيل پرداخته و افتخارات بزرگي را كسب كنند. اين نهاد ارزشمند در شهرستان محروم خاتم نيز فعاليتها و خدمات بزرگي را انجام داده و خدا را شاكريم كه در اكثر روستاها و شهرهاي اين متطقه رشد باسوادي به بالاي 97% ارتقاء يافته و آماده برگزاري جشن شكرگزاري مي باشد. اينجانب ضمن تبريك سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به پرسنل و آموزشياران اين نهاد مقدس ،   از زحمات و تلاشهاي اين عزيزان تقدير و تشكر نموده و   سلامتي و موفقيت روز افزون آنها را در خدمت به آرمانهاي مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت زعامت مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... خامنه اي ( مدظله العالي ) از درگاه حق تعالي مسالت مي نمايم .  


7 دي سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به فرمان حضرت امام خميني (ره) مي باشد اين فرمان تاريخي يك حركت فرهنگي در تاريخ شكوهمند انقلاب اسلامي محسوب مي شود چرا كه همگان مي دانند كه آموختن تنها دستاويز انسان در سراشيب ندانستن است و اين خود همتي بلند را مي طلبد كه در دين ميبن اسلام تعليم و تعلم به عبادت تعبير شده است لذا انسان براي رسيدن به كمال و دانايي مي بايست خواندن و نوشتن را دانسته و از آن در جهت رسيدن به قرب الهي استفاده نمايد .

در رژيم طاغوت به دليل بي توجهي به اين مقوله متاسفانه عده بزرگي از مردم از اين نعمت محروم بوده و به فرموده حضرت امام خميني (ره) اين مايه بسي خجلت بود كه در كشور ي كه مهد علم و ادب بوده از نوشتن و خواندن محروم باشند .

آري تشكيل و فعاليت اين نهاد مقدس برگ زريني در تاريخ جمهوري اسلامي ايران محسوب و افتخارات بزرگي را براي مردم مسلمان ايران به دنبال داشته است وبه انسانهاي زيادي سواد خواندن و نوشتن آموخته و عده اي نيز توانسته اند از اين طريق پله هاي ترقي را طي نموده و در دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي به ادامه تحصيل پرداخته و افتخارات بزرگي را كسب كنند.

اين نهاد ارزشمند در شهرستان محروم خاتم نيز فعاليتها و خدمات بزرگي را انجام داده و خدا را شاكريم كه در اكثر روستاها و شهرهاي اين متطقه رشد باسوادي به بالاي 97% ارتقاء يافته و آماده برگزاري جشن شكرگزاري مي باشد.

اينجانب ضمن تبريك سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به پرسنل و آموزشياران اين نهاد مقدس ،  از زحمات و تلاشهاي اين عزيزان تقدير و تشكر نموده و  سلامتي و موفقيت روز افزون آنها را در خدمت به آرمانهاي مقدس جمهوري اسلامي ايران تحت زعامت مقام عظمي ولايت حضرت آيت ا... خامنه اي ( مدظله العالي ) از درگاه حق تعالي مسالت مي نمايم .

 

آدرس کوتاه :