بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت 13 فروردين روز طبيعت

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت 13 فروردين روز طبيعتبا گراميداشت روز جمهوري اسلامي ايران و تبريك روز طبيعت به مردم شريف شهرستان خاتم سيزدهمين روز فروردين ماه به نام روز طبيعت نام گذاري شده است. طبيعت نشان قدرت بي پايان خداوندگار ،سايه مهر و نوازش خود را بالاي سرمان گسترانيده، و در زير پايمان چونان مهد آرامش و آسايش نشسته و گويا عهدي نا گسستني با ما بسته است. درياهاي آرام و گاه نا آرام، كوههاي سر به فلك كشيده، آفتاب عالم آرا، ماه و ستارگان شور انگيزو آسمان، اين آبي آرام بلند كه چون پرنيان افق تاافق دامن گشوده و در هر چين دامانش هزاران پولك نقره اي جلوه گري مي كند، ما را به مهر مي پذيرند و از ما انتظار مهرباني دارند. مردم، تفرج در اين روز را نماد مهرورزي، دوستي، پالايش روح و روان از كدورت ها و اختلافات و پيامش را پيام مهر و آشتي مي دانند.و در اين روز ، روح انسان با عنايت پروردگاربه طراوت و طبيعت، متجلي و شكوفا مي شود.اكنون در پايان تعطيلات نوروزي و روز پيوند با طبيعت، آرزويمان اين است كه همگام با يكديگر آينده را در شادماني عمومي جشن بگيريم و آنگونه كه خورشيد ، بي دريغ بر همگان مي تابد،بكوشيم ثروت عظيم خداداده اين سرزمين از آن همگان باشد.و از آنجاييكه انسان مومن از وحي الهام مي گيرد  وپيوند خود را با عالم ملكوت پاس مي دارد، از تخريب طبيعت دوري مي كند و نگهباني از طبيعت را تكليف خود مي شمارد همانطوري كه حضرت امام علي عليه السلام اين وظيفه را گوشزد مي كنند و مي فرمايند))خدا را پرهيزكار باشيد درحق شهرهاي او و بندگان، كه شما مسئول هستيد، حتي در مورد سرزمين ها و جهارپايان)).لذا از عموم مردم  خوب، متدين، فهيم و نجيب شهرستان خاتم انتظار دارد در سالي كه به نام  سال جها اقتصادي مزين شده است در روز طبيعت با پاس داشتن  وشكر نعمت هاي خداداي و استفاده بهينه از طبيعت در جهت حفاظت از محيط زيست كوشا بوده و امانت نسل هاي آينده را به خوبي براي آنان نگهداري نمايند.

                                                                                                                                                                                             سيد ناصر امامي

                                                                                                                                                                                        فرماندار شهرستان خاتم