بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته سلامت

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته سلامتباسمه تعالي

هر ساله در 7 اوريل 18 فروردين روز جهاني بهداشت جشن گرفته ميشود و هر بار شعار و پيام واحدي از تمامي كشورهاي دنيا مطرح ميشود كه پيام امسال نيز با نام ((مقابله با دراوهاي ضد ميكروبي ،يك تهديد جهاني)) نامگذاري شده است.

كشور عزيزمان ايران  با پيشينه غني اسلامي و باستاني خويش  در طول تاريخ از پيش قراولان بهداشت بوده است. و دين مبين اسلام پيام آور بهداشت براي ايرانيان بود كه كثرت احاديث و روايات موجود دليلي بر آن است. در اين گستره دانشمندان فراواني تربيت و پا به عرصه وجود گذاشتند كه هنوز شهره جهاني دارند.

هم اكنون با تلاش مسئولان نظام ،رشد بهداشت در جامعه قابل توجه است و نسبت به كشورهاي ديگر در حال توسعه در وضعيت مناسبتري به سر مي بريم اما با توجه به رشدبي رويه جمعيت مسايل جديدي پيش روي بهداشت عمومي است.

 اينجانب روز جهاني بهداشت و هفته سلامت را به كليه پرسنل خدوم بهداشت و درمان استان و به ويژه شهرستان خاتم، تبريك  مي گويم و همه آحاد ملت را به بالا بردن سطح اگاهي بهداشت عمومي و توجه به اصل پيشگيري به جاي درمان  و شركت در برنامه هاي هفته سلامت دعوت مي نمايم.

سيد ناصر امامي ميبدي

فرماندار شهرستان خاتم