شناسه : 340352

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته تعاون


13شهريور به نام روز تعاون نامگذاري گرديده است . بي شك بخش تعاون يكي از ظرفيتهاي مهم و اساسي اقتصاد كشور محسوب مي شود كه باتدبير و پيش بيني صحيح انديشمندان به عنوان يكي از سه ركن اساسي بخش اقتصاد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده است لذا بايد از ظرفيتهاي قانون اساسي در بسط و گسترش و توسعه صحيح و واقعي تعاوني ها در هر سه بخش خصوصي ، دولتي و تعاوني استفاده نمود.

گسترش فرهنگ تعاون و همكاري علاوه بر شكوفايي جامعه در عرصه هاي مختلف علمي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي موجب مي گردد تا افراد در شرايط معنوي به بالندگي دست يابند.

تاكيد مقام معظم رهبري مد ظله العالي بر اجراي اصل 44 قانون اساسي ، بر اهميت تشكيل تعاوني ها افزوده است و بايد بخش خصوصي با تشكيل تعاوني ها بتواند در زمينه هاي مختلف وارد شده و نقش خود را ايفا نمايد .

شهرستان خاتم متاسفانه عليرغم داشتن استعدادهاي فراوان بخصوص در زمينه هاي كشاورزي ، معدني و صنايع نتوانسته است در بخش تعاون و راه اندازي تعاوني ها نقش خود را به خوبي ايفا نمايد و بسياري از تعاوني هايي كه در آمار و عملكرد ارائه مي گردد صوري بوده و هيچگونه فعاليتي را عملا نداشته و ندارند. و شايد يكي از دلايل اصلي آن علاوه بر ضعف اداره شهرستان عدم استقبال مردم بر تشكيل تعاوني ها باشد كه اينجانب از كليه مردم ، جوانان و دانشجويان مستعد و فهيم اين منطقه مي خواهم كه در غالب تشكيل تعاوني ها و به صورت مشاركتي در بالفعل نمودن اينهمه استعدادهاي بالقوه شهرستان تلاش نمايند و انشاءا... اداره تعاون نيز با مديريت جديد خود هرگونه حمايت لازم را از تشكيل تعاوني ها معمول خواهد نمود و فرمانداري نيز در اعطاي تسهيلات از طريق بنگاههاي اقتصادي زود بازده به ايجاد اين فرهنگ كمك خواهد نمود.

در پايان اين روز بزرگ و هفته تعاون را به تمامي تلاشگران عرصه تعاون بخصوص تعاونگران شهرستان خاتم تبريك عرض نموده و آرزوي توفيق آنها را از خداوند متعال مسالت مي نمايم .

 

سيد ناصر امامي ميبدي 

    فرماندار خاتم      

آدرس کوتاه :