بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته تعاون

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت هفته تعاونگسترش فرهنگ تعاون و همكاري علاوه بر شكوفايي جامعه در عرصه هاي مختلف علمي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي موجب مي گردد تا افراد در شرايط معنوي به بالندگي دست يابند.

تاكيد مقام معظم رهبري مد ظله العالي بر اجراي اصل 44 قانون اساسي ، بر اهميت تشكيل تعاوني ها افزوده است و بايد بخش خصوصي با تشكيل تعاوني ها بتواند در زمينه هاي مختلف وارد شده و نقش خود را ايفا نمايد .

شهرستان خاتم متاسفانه عليرغم داشتن استعدادهاي فراوان بخصوص در زمينه هاي كشاورزي ، معدني و صنايع نتوانسته است در بخش تعاون و راه اندازي تعاوني ها نقش خود را به خوبي ايفا نمايد و بسياري از تعاوني هايي كه در آمار و عملكرد ارائه مي گردد صوري بوده و هيچگونه فعاليتي را عملا نداشته و ندارند. و شايد يكي از دلايل اصلي آن علاوه بر ضعف اداره شهرستان عدم استقبال مردم بر تشكيل تعاوني ها باشد كه اينجانب از كليه مردم ، جوانان و دانشجويان مستعد و فهيم اين منطقه مي خواهم كه در غالب تشكيل تعاوني ها و به صورت مشاركتي در بالفعل نمودن اينهمه استعدادهاي بالقوه شهرستان تلاش نمايند و انشاءا... اداره تعاون نيز با مديريت جديد خود هرگونه حمايت لازم را از تشكيل تعاوني ها معمول خواهد نمود و فرمانداري نيز در اعطاي تسهيلات از طريق بنگاههاي اقتصادي زود بازده به ايجاد اين فرهنگ كمك خواهد نمود.

در پايان اين روز بزرگ و هفته تعاون را به تمامي تلاشگران عرصه تعاون بخصوص تعاونگران شهرستان خاتم تبريك عرض نموده و آرزوي توفيق آنها را از خداوند متعال مسالت مي نمايم .

 

سيد ناصر امامي ميبدي 

    فرماندار خاتم