بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت فرا رسيدن هفته وحدت

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت فرا رسيدن هفته وحدت 

دشمنان اسلام به بهانه ايجاد تفرقه بين مسلمانان و بيم از يكپارچگي و اتحاد بين مذاهب اسلامي همواره از راههاي مختلف كوشيده اند با ايجاد اختلاف بين مسلمانان و دولتهاي مختلف اسلامي به خصوص اختلاف بين شيعه و سني به اهداف شوم خود دست يابند و اما با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) بار ديگر جهان اسلام در سايه ولايت و رهبري و با يكپارچگي ، اتحاد و انسجام خود را منسجم و مستحكمتر نموده است.

حضرت امام به همين منظور و با درك و اعتقاد راسخ به اين مسئله كه نزديكي و فرايند ديدكاهها باعث اعتلالي هر چه بيشتر مسلمين خواهد شد و در جهت تحقق " واعتصمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا " سالروز ميلاد پيامبر  بزرگ اسلام را به هفته وحدت نامگذاري نمود تا به اين مناسبت شيعه و سني به گرد يكديگر آمده و از اختلافاتي كه  استعمار كهنه و نوين بين آنها ايجاد نموده است پرهيز كرده و همگي در جهت اعتلاي اسلام ناب محمدي (ص) تلاش نمايند و به دشمنان اجازه ندهند تا به بهانه اختلاف بين شيعه و سني به اهداف استكباري خود دست يابد .

 اينجانب نيز ضمن تبريك اين ايام از همه مسلمانان جهان و به خصوص مردم مسلمان ايران اسلامي ميخواهم هوشياري خود را حفظ و از هر اقدامي كه موجب بحران و اختلاف بين مسلمانان ميگردد جلوگيري نموده و اتحاد خود را در جهت اعتلاي اسلام تا فرج حضرت وليعصر(عج) مستحكم تر نمايند.

                                                                                                                     سيد ناصر امامي

                                                                                                                    فرماندار شهرستان خاتم