بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت سالگرد شهداي قيام خونين 15 خرداد ماه1342

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت سالگرد شهداي قيام خونين 15 خرداد ماه1342باسمه تعالي

پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاريخ معاصر؛ يادگاری است از پيوند معنوی توده های عظيم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عميق مذهبی ملت ايران؛ نمايشی است ازبه پاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از تاريخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی انسان هايي که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم خرداد، روز قيام خونين مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به ميدان آمدند تا سلطه طاغوتيان را از کشورشان برچينند.

 قيام پانزده خرداد، به افسانه جدايی دين از سياست که بيش از نيم قرن، از سوی استعمارگران رژيم های دست نشانده آنان تبليغ و ترويج شده بود، پايان داد و جداناپذيری اسلام از سياست را، برای همگان آشکار کرد و اسلام ناب محمٌدی را از اسلام آمريکايی باز شناسانيد. از آن پس، اسلام راستين که تا دیروز جايی در مجامع علمی و روشن فکری نداشت، در ميان نسل تحصيل کرده و به ويژه دانشگاهيان راه يافت و گام به گام گسترش پيدا کرد و فعاليت های سياسی بر پايه اسلام، به عنوان بزرگ ترين جريان سياسی در ايران اوج گرفت و پيشرفت کرد و زمينه ساز انقلاب اسلامی شد.

امام خميني (ره) آن پير فرزانه انقلاب، درباره روز پانزده خرداد 1342 چنين فرمودند: "روز پانزده خرداد، در عين حال كه چون عاشورا، روز عزاي عمومي ملت مظلوم است، روز حماسه آفرين 15 خرداد، بزرگداشت ارزش هاي انساني در طول تاريخ است."

اينجانب  ضمن گراميداشت روز ولادت حضرت امام خميني (ره) در سيزدهم خرداد كه مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (ص) نيز مي‌باشد، در روزهاي 14 و 15 خرداد ماه به مناسبت ضايعه فقدان آن پير فرزانه به سوگ نشسته و با آرمان‌هاي رهبر كبير انقلاب تجديد ميثاق خواهد نمود.

 

سيد ناصر امامي ميبدي

فرماندار خاتم