شناسه : 338472

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت روز ملي مهارت


در عصر كنوني كه دنيا به دهكده اي كوچك تبديل شده است مهارت و كسب دانش در زمينه هاي علمي و فني امروزه جزء لاينفك و جدايي ناپذير زندگي بشر محسوب مي شود و انسان بدون داشتن مهارت و دانش يكي از رشته هاي علوم ( انساني ، فني مهندسي ، پزشكي و ...) در طول مسير زندگي با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد دنياي توليد و كسب و كار در دنيا با رقابت شديدي بين شركتها و كارخانجات روبروست و نگاه به كيفيت از جمله شاخصه هاي موفقيت يك واحد محسوب مي شود و اين نيز در گرو دانش و مهارت بيشتر كاركنان آن مجموعه است .جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در جهت تاسيس واحد هاي آموزشي فني همانند دانشگاههاي فني ، دانشسراها و ... و همچنين سازمان فني و حرفه اي اقدام نموده تا زمينه لازم براي فراگيري مهارت در رشته هاي مختلف براي همگان فراهم گردد و بحمدا... طي اين چند سال توانسته است براي افراد جوياي كار و بخصوص جواناني كه به دليل نداشتن مهارت بيكار و سردرگم بوده اند با دوره هاي كوتاه آموزشي به آنها مهارت هاي مختلف را آموخته و در كسب و كار آنها نقش بزرگي را ايفا نمايد . لذا اينجانب ضمن تبريك روزملي مهارت به كليه عزيزان شاغل در اين سازمان از زحمات و تلاشهاي آنها تقدير و تشكر مي نمايم و اميدوارم در جهت آموزش و انتقال تجربيات خود به سايرين ازهيچ كوششي فروگذار نكرده و روز به روز به توان خودافزوده و در انتقال آن به جوانان تلاش نمايند.

در عصر كنوني كه دنيا به دهكده اي كوچك تبديل شده است مهارت و كسب دانش در زمينه هاي علمي و فني امروزه جزء لاينفك و جدايي ناپذير زندگي بشر محسوب مي شود و انسان بدون داشتن مهارت و دانش يكي از رشته هاي علوم ( انساني ، فني مهندسي ، پزشكي و ...) در طول مسير زندگي با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد دنياي توليد و كسب و كار در دنيا با رقابت شديدي بين شركتها و كارخانجات روبروست و نگاه به كيفيت از جمله شاخصه هاي موفقيت يك واحد محسوب مي شود و اين نيز در گرو دانش و مهارت بيشتر كاركنان آن مجموعه است .جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در جهت تاسيس واحد هاي آموزشي فني همانند دانشگاههاي فني ، دانشسراها و ... و همچنين سازمان فني و حرفه اي اقدام نموده تا زمينه لازم براي فراگيري مهارت در رشته هاي مختلف براي همگان فراهم گردد و بحمدا... طي اين چند سال توانسته است براي افراد جوياي كار و بخصوص جواناني كه به دليل نداشتن مهارت بيكار و سردرگم بوده اند با دوره هاي كوتاه آموزشي به آنها مهارت هاي مختلف را آموخته و در كسب و كار آنها نقش بزرگي را ايفا نمايد .

لذا اينجانب ضمن تبريك روزملي مهارت به كليه عزيزان شاغل در اين سازمان از زحمات و تلاشهاي آنها تقدير و تشكر مي نمايم و اميدوارم در جهت آموزش و انتقال تجربيات خود به سايرين ازهيچ كوششي فروگذار نكرده و روز به روز به توان خودافزوده و در انتقال آن به جوانان تلاش نمايند.

آدرس کوتاه :