بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت روز كارگر

بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت روز كارگربه طوري كه مي دانيد ايران اسلامي در عمر سي و دو ساله خود عليرغم سياستهاي استكباري غرب نظير تحريم و ... با افتخار و بدون نياز به آنها و با همت والاي كارگران و دانشمندان در عرصه هاي مختلف علمي ، صنعتي ، بهداشتي ، فرهنگي ، عمراني و ... پيشتاز است به عنوان مثال در بحث انرژي هسته اي عليرغم فشارهاي دشمنان نظام ، جوانان و متخصصين اين مرزو بوم بدون هيچگونه نيازي به غرب توانستند به اين مهم دست يابند .

لذا اينجانب ضمن گراميداشت روز كارگر اين موفقيتها و سرافرازي ها را به اين قشر خدوم تبريك عرض نموده و خود را مديون خدمات اين قشر زحمتكش مي دانم و به پيروي از سيره رسول اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) بر دستان همه  آنها بوسه زده و از خداوند متعال مي خواهم كه آنها را در رساندن ايران اسلامي به افق ها و آرمانهاي اصيل خود ياري فرمايد .

 

 سيد ناصر امامي ميبدي

                                                                                                                                                                                                                     فرماندار خاتم