شناسه : 351482

بيانيه فرماندار به مناسبت روز بهره وري و بهينه‌سازي مصرف در سال جهاد اقتصادی


اول خردادماه به عنوان «روز بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف» ناميده شده است. بديهي است اين‌گونه نامگذاري‌ها جنبه نمادين دارد و حركت در جهت تحقق دو اصل ياد شده، اختصاص به يك روز ندارد و با توجه به افزايش جمعيت و رقابت شديد اقتصادي در گستره جهاني، مي‌بايد در تمامي ايام سال، بلكه در تمامي عمر تداوم يابد. «بهره‌وري» به بيان ساده، عبارت است از: استفاده مؤثر و مطلوب از زمان و ارزش حاصل از سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار در جهت توليد. و «بهينه‌سازي مصرف» به معناي درست و معقول، مصرف كردن و پرهيز از اسراف و تبذير نمودن است. از يكسو بهره‌وري سبب رشد و توسعه اقتصادي و كنترل و كاهش تورم مي‌گردد و امكان دست‌يابي به سطح بالاي استاندارد زندگي و رفاه عمومي را ميسر مي كند و از سوي ديگر، بهينه‌سازي مصرف، ‌از هدر رفتن سرمايه‌ها و محصولات توليدشده جلوگيري مي‌نمايد. آموزه‌هاي راهگشاي اسلام، پيوسته با تشويق و دعوت به همت و تلاش، خودداري از بي‌كاري و تنبلي، هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي، مشاركت و تعاون افراد اجتماع، انضباط و پشتكار، مديريت بهينه زمان، به كارگيري نيروهاي امين، مراقبه و محاسبه عملكرد، مبارزه مداوم با اسراف و تبذير، و ترويج فرهنگ قناعت، آدمي را به سوي عزت و كرامت انساني سوق مي‌دهد؛ اما موفقيت در تمامي اين امور را وابسته به ميزان معرفت و آگاهي، و اراده و انگيزه افراد در راستاي كسب رضايت و قرب الهي معرفي مي‌كند. با در نظر گرفتن شرايط فعلي كه ايران اسلامي با تحريم اقتصادي روبه‌رو است، ناميده شدن سال جاري از سوي رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي، به عنوان «سال جهاد اقتصادي» توجيه مي‌يابد؛ چرا كه جهاد در فرهنگ ديني، مبارزه در راه حق با دشمنان به نيت كسب رضاي الهي است و مي‌توان اذعان نمود كه آنچه موجب پيروزي بر دشمنان در ميدان اقتصادي مي‌گردد، همانا همدلي و وفاق ملي همه آحاد جامعه و حركت جهشي و مجاهدانه دولت و ملت، به منظور عملي ساختن هرچه بيشتر دو اصل اساسي بهره‌وري و بهينه سازي مصرف مي‌باشد. البته پيش از اين، توفيقات زيادي در بهبود وضعيت تأمين مسكن به‌ويژه در قالب مسكن مهر، اجراي هدفمندي يارانه‌ها، توسعه تجارت و صادرات غير نفتي، و افزايش اشتغال نصيب كشور اسلامي‌مان شده است؛ اما مبنا قرار گرفتن فرمايشات مقام معظم رهبري، مبني بر جهاد در عرصه اقتصاد، همراه با همدلي و وحدت كلمه همه مردم و مسئولان نظام مي‌تواند نتايج چشمگيرتري در تمامي شاخص‌هاي اقتصاد خرد و كلان براي كشور عزيزمان به ارمغان آورد و به توفيق الهي، شاهد رفاه و آباداني و كاهش روزافزون فاصله طبقاتي، باشيم. سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم    

اول خردادماه به عنوان «روز بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف» ناميده شده است. بديهي است اين‌گونه نامگذاري‌ها جنبه نمادين دارد و حركت در جهت تحقق دو اصل ياد شده، اختصاص به يك روز ندارد و با توجه به افزايش جمعيت و رقابت شديد اقتصادي در گستره جهاني، مي‌بايد در تمامي ايام سال، بلكه در تمامي عمر تداوم يابد. «بهره‌وري» به بيان ساده، عبارت است از: استفاده مؤثر و مطلوب از زمان و ارزش حاصل از سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار در جهت توليد. و «بهينه‌سازي مصرف» به معناي درست و معقول، مصرف كردن و پرهيز از اسراف و تبذير نمودن است.
از يكسو بهره‌وري سبب رشد و توسعه اقتصادي و كنترل و كاهش تورم مي‌گردد و امكان دست‌يابي به سطح بالاي استاندارد زندگي و رفاه عمومي را ميسر مي كند و از سوي ديگر، بهينه‌سازي مصرف، ‌از هدر رفتن سرمايه‌ها و محصولات توليدشده جلوگيري مي‌نمايد.
آموزه‌هاي راهگشاي اسلام، پيوسته با تشويق و دعوت به همت و تلاش، خودداري از بي‌كاري و تنبلي، هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي، مشاركت و تعاون افراد اجتماع، انضباط و پشتكار، مديريت بهينه زمان، به كارگيري نيروهاي امين، مراقبه و محاسبه عملكرد، مبارزه مداوم با اسراف و تبذير، و ترويج فرهنگ قناعت، آدمي را به سوي عزت و كرامت انساني سوق مي‌دهد؛ اما موفقيت در تمامي اين امور را وابسته به ميزان معرفت و آگاهي، و اراده و انگيزه افراد در راستاي كسب رضايت و قرب الهي معرفي مي‌كند.
با در نظر گرفتن شرايط فعلي كه ايران اسلامي با تحريم اقتصادي روبه‌رو است، ناميده شدن سال جاري از سوي رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي، به عنوان «سال جهاد اقتصادي» توجيه مي‌يابد؛ چرا كه جهاد در فرهنگ ديني، مبارزه در راه حق با دشمنان به نيت كسب رضاي الهي است و مي‌توان اذعان نمود كه آنچه موجب پيروزي بر دشمنان در ميدان اقتصادي مي‌گردد، همانا همدلي و وفاق ملي همه آحاد جامعه و حركت جهشي و مجاهدانه دولت و ملت، به منظور عملي ساختن هرچه بيشتر دو اصل اساسي بهره‌وري و بهينه سازي مصرف مي‌باشد.
البته پيش از اين، توفيقات زيادي در بهبود وضعيت تأمين مسكن به‌ويژه در قالب مسكن مهر، اجراي هدفمندي يارانه‌ها، توسعه تجارت و صادرات غير نفتي، و افزايش اشتغال نصيب كشور اسلامي‌مان شده است؛ اما مبنا قرار گرفتن فرمايشات مقام معظم رهبري، مبني بر جهاد در عرصه اقتصاد، همراه با همدلي و وحدت كلمه همه مردم و مسئولان نظام مي‌تواند نتايج چشمگيرتري در تمامي شاخص‌هاي اقتصاد خرد و كلان براي كشور عزيزمان به ارمغان آورد و به توفيق الهي، شاهد رفاه و آباداني و كاهش روزافزون فاصله طبقاتي، باشيم.

سيد ناصر امامي ميبدي

فرماندار شهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :