بيانيه فرماندارخاتم به مناسبت هفته هلال احمر

بيانيه فرماندارخاتم به مناسبت هفته هلال احمرسعدي در 700 سال پيش چنين سرود :

 

 

بني آدم اعضاي يك پيكرند كه در آفرينش زيك گوهرند             چوعضوي به در آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

 

 

جمعيت هلال احمر نهاد مردمي غير دولتي است كه ترويج ارزشهاي بشري ،حمايت از كرامت انساني ،پيشگيري ،آمادگي ومقابله با حوادث و سوانح ،تسكين آلام بشري ،بهبود زندگي ،رفاه و سلامتي آنان ،سعي در ايجاد و اشاعه تفاهم متقابل و صلح پايدار در ميان ملتها را با بسيج توان افراد ودر چاچوب ارزشهاي اسلامي و اصول هفتگانه نهضت بين الملي صليب سرخ و هلال احمر به عنوان مأموريت خود مي داند .

 

امسال به منظور بزرگداشت روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر ،نهضت بيت المللي صليب سرخ و هلال احمر از همگان دعوت مي كند تادر دنيايي كه به طور فزاينده در معرض چالشهاي ناشي از مشكلات قرار دارد .توجه و قدرداني بيشتري نسبت به مشاركت چشم گير داوطلبان نشان دهند .

 

داوطلبان يكي از مهمترين سرمايه هايي هستند كه هرجامعه درزمان وقوع بحران در اختيار دارد البته آنها خوداغلب قرباني بحران هستند كه نسبت به آن واكنش نشان مي دهند .همين شجاعت و احساس همبستگي كه كسي مشكلات خود را فراموش كرده و به ديگران كمك نمايد .بسيار ستودني است .

 

داوطلبان در سراسر جهان وايران اسلامي خدمات بي مانندي را ارائه مي دهند  با اين حال معمولاً از خود گذشتگي و تلاش آنان آنگونه كه بايد مورد قدرداني قرار نگرفته و ناديده انگاشته مي شود لذا اينجانب ضمن ارج نهادن به خدمات اين عزيزان از شهروندان شهرستان خاتم مي خواهم در سال جاري كه به عنوان خدمات داوطلبانه نام گذاري گرديده است با مراجعه به شعبه جمعيت هلال احمر عضو جمعيت هلال احمر شوند .

 

در پايان اينجانب از حمايتهاي بي دريغ جناب آقاي مشرف مدير عامل جمعيت هلال احمر استان و تلاش وپيگيريهاي آقاي جواد مير بهبودي سرپرست شعبه خاتم كمال تشكر و قدر داني را دارم و اميدوارم باهمت مسئولين كشوري واستاني باتوجه به موقعيت جغرافيايي شهرستان خاتم و فاصله 240كيلومتري تا مركز استان و حادثه خيز بودن آن ( واقع شدن آن بر روي خط گسل زلزله )هر چه زودتر شاهد راه اندازي شعبه مستقل و تأمين نيروي انساني و امكانات و تجهيزات امدادي در اين شهرستان محروم بوده تا بتوانيم در اين خصوص نيزآمادگي لازم جهت كاهش خسارات احتمالي در مقابله با حوادث را داشته باشيم .