شناسه : 335682

بيانيه سرپرست فرمانداري خاتم به مناسبت يوم ا... 13 آبان


30سال پیش در کشور ایران ، انقلابی به ثمر نشست که حاصل رشادت ها ، جوانمردی ها ، صلابت ها و ایستادگی ها بود و خون بسیاری از جوانان و دلاور مردان راه حق در راه آبیاری نهال انقلاب اسلامی نثار شد. دوران پیش از انقلاب اسلامی دورانی بود که عدالت در قربانگاه استبداد ذبح می شد و امید و آزادگی و آزاد زیستن در زندان خفقان به زانو در آمده بود . در صحنه حوادث و رخدادهاي13 آبانماه مصاديقي از پايداري و فداکاري ملت مجاهد و جوانان رشيد و انقلابي ايران در مبارزه عليه قدرت‌هاي شيطاني و استکباري وجود دارد که هريک به تنهايي مي تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامي و ظلم‌ستيزي و آرمان گرايي نسل هاي متعهد و مؤمن اين سرزمين در بستر تاريخ قرار گيرد . درايت و هوشمندي ولايت فقيه و رهبري انقلاب اسلامي و هوشياري و بصيرت مثال زدني مردم انقلابي و رشيد ايران، نه تنها نظام، انقلاب و ميهن اسلامي را در برابر طوفان هجمه‌ها و توطئه‌هاي سهمگين استكباري حفظ كرده است بلكه آن را به موتور محركه و الگوي نافذ و جامعي براي شكل‌گيري نهضت‌ بيداري جهاني و فراگير شدن امواج ظلم ستيزي و عدالت خواهي در جاي جاي عالم كفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است؛ دستاوردي سترگ و حقيقتي انكارناپذير كه بگونه‌اي برجسته و ملموس فراروي وجدان‌هاي بيدار و تشنة عدالت و آزادي قرار گرفته است . به همين مناسبت اينجانب از آحاد مردم ، دانش آموزان ، دانشجويان ، فرهنگيان شهرستان خاتم دعوت مي نمايم در راهپيمايي اين روز بزرگ و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام(ره) وبيعت مجدد با ولايت فقيه و رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي شركت نموده و با حضور عالمانه خود همانند هشت سال دفاع مقدس در عرصه جنگ سخت نظامي ، بر سند ماندگار این افتخار مهر تائید خواهیم زد .

30سال پیش در کشور ایران ، انقلابی به ثمر نشست که حاصل رشادت ها ، جوانمردی ها ، صلابت ها و ایستادگی ها بود و خون بسیاری از جوانان و دلاور مردان راه حق در راه آبیاری نهال انقلاب اسلامی نثار شد. دوران پیش از انقلاب اسلامی دورانی بود که عدالت در قربانگاه استبداد ذبح می شد و امید و آزادگی و آزاد زیستن در زندان خفقان به زانو در آمده بود.

در صحنه حوادث و رخدادهاي13 آبانماه مصاديقي از پايداري و فداکاري ملت مجاهد و جوانان رشيد و انقلابي ايران در مبارزه عليه قدرت‌هاي شيطاني و استکباري وجود دارد که هريک به تنهايي مي تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامي و ظلم‌ستيزي و آرمان گرايي نسل هاي متعهد و مؤمن اين سرزمين در بستر تاريخ قرار گيرد.

درايت و هوشمندي ولايت فقيه و رهبري انقلاب اسلامي و هوشياري و بصيرت مثال زدني مردم انقلابي و رشيد ايران، نه تنها نظام، انقلاب و ميهن اسلامي را در برابر طوفان هجمه‌ها و توطئه‌هاي سهمگين استكباري حفظ كرده است بلكه آن را به موتور محركه و الگوي نافذ و جامعي براي شكل‌گيري نهضت‌ بيداري جهاني و فراگير شدن امواج ظلم ستيزي و عدالت خواهي در جاي جاي عالم كفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است؛ دستاوردي سترگ و حقيقتي انكارناپذير كه بگونه‌اي برجسته و ملموس فراروي وجدان‌هاي بيدار و تشنة عدالت و آزادي قرار گرفته است.

به همين مناسبت اينجانب از آحاد مردم ، دانش آموزان ، دانشجويان ، فرهنگيان شهرستان خاتم دعوت مي نمايم در راهپيمايي اين روز بزرگ و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام(ره) وبيعت مجدد با ولايت فقيه و رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي شركت نموده و با حضور عالمانه خود همانند هشت سال دفاع مقدس در عرصه جنگ سخت نظامي ، بر سند ماندگار این افتخار مهر تائید خواهیم زد.

آدرس کوتاه :