شناسه : 337442
فرماندار خاتم : منطق ما نوكري مردم است

به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست جمعي از مردم روستاي تركان با شاه حسيني فرماندار خاتم ، قانع بخشدار مروست و تعدادي از مسئولين شهرستان و بخش در مسجد امام خميني (ره) تركان ديدار كردند .


در اين ديدار كه تعدادي از اهالي روستا اعم از پير و جوان حضور داشتند فرماندار خاتم به بررسي مسائل و مشكلات مردم پرداخت . اين ديدار در محيطي دوستانه برگزار شد . تعدادي از مردم اين روستا مسائل و مشكلات روستا را بيان كردند كه هر كدام از مسئولين حاضر در جلسه به بررسي اين مشكلات پرداختند و فرماندار نيز قول پيگيري دادند . شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم در پايان اين ديدار افزود توفيق خدمت در نظام جمهوري اسلامي يكي از نعمتهايي است كه خداوند به ما ارزاني داشته و بايد قدر آن را بدانيم ايشان ابراز داشت امروزه منطق ما نوكري مردم است و ما خود را خدمتگزار مردم مي دانيم . شاه حسيني فرماندار خاتم در اين جلسه از بيان مطالبات اين روستا توسط مردم و جوانان ابراز خوشحالي و خواستار تسريح در حل مشكلات مردم اين روستا شدند و بيان كردند   مسئولين نبايد مشكلات مردم را مثل توپ فوتبال به زمين همديگر پاس دهند . 1-      اولويت در احداث بلوار بين دو روستاي تركان و هرابرجان 2-      تسريح در روند ساخت و ساز گلزار شهداي روستاي تركان 3-      حل و فصل موضوع احداث شبكه برق شهرك از جمله مسائلي بود كه فرماندار قول مساعدت دادند . بازديد از خانواده هاي شهداي روستا از جمله خانواده شهيد امير محمدي، شهيد علي اكبر يزداني و شهيد محمد حسين حسيني از جمله برنامه هاي اين بازديد بود .  
فرماندار خاتم : منطق ما نوكري مردم است

در اين ديدار كه تعدادي از اهالي روستا اعم از پير و جوان حضور داشتند فرماندار خاتم به بررسي مسائل و مشكلات مردم پرداخت . اين ديدار در محيطي دوستانه برگزار شد . تعدادي از مردم اين روستا مسائل و مشكلات روستا را بيان كردند كه هر كدام از مسئولين حاضر در جلسه به بررسي اين مشكلات پرداختند و فرماندار نيز قول پيگيري دادند . شاه حسيني فرماندار شهرستان خاتم در پايان اين ديدار افزود توفيق خدمت در نظام جمهوري اسلامي يكي از نعمتهايي است كه خداوند به ما ارزاني داشته و بايد قدر آن را بدانيم ايشان ابراز داشت امروزه منطق ما نوكري مردم است و ما خود را خدمتگزار مردم مي دانيم .شاه حسيني فرماندار خاتم در اين جلسه از بيان مطالبات اين روستا توسط مردم و جوانان ابراز خوشحالي و خواستار تسريح در حل مشكلات مردم اين روستا شدند و بيان كردند  مسئولين نبايد مشكلات مردم را مثل توپ فوتبال به زمين همديگر پاس دهند .

1-     اولويت در احداث بلوار بين دو روستاي تركان و هرابرجان

2-     تسريح در روند ساخت و ساز گلزار شهداي روستاي تركان

3-     حل و فصل موضوع احداث شبكه برق شهرك از جمله مسائلي بود كه فرماندار قول مساعدت دادند .

بازديد از خانواده هاي شهداي روستا از جمله خانواده شهيد امير محمدي، شهيد علي اكبر يزداني و شهيد محمد حسين حسيني از جمله برنامه هاي اين بازديد بود .

 

آدرس کوتاه :