شناسه : 351492
گلی گل بود

به نقل از وبلاگ torkanvillage.blogfa.com


دوشنبه 26/2/90   گلی همان مادرساده دل و خاطر خواه فرماندار، گلی عزیز و سیدناصر امامی و ... همه یک دنیا حرف از کتاب خاطرات فرماندار در مراسم شب چراغ مرحومه گلی بود.در حاشیه این مراسم ، فرماندار خاتم آقای امامی میبدی پس از قرائت فاتحه ، به بیان خاطرات ، عیادت ها و دیدارهایی که ایشان با خاله ی شهید علی اکبر یزدانی داشتند پرداختند و ازایشان به عنوان مادری فداکار، دلسوز و با عفت و مهربان یاد کردند و پیام تسلیت خود را به خانواده ی مرحومه گلی ابراز نمودند. شادی روحش فاتحه صلوات
گلی گل بود

دوشنبه 26/2/90  گلی همان مادرساده دل و خاطر خواه فرماندار، گلی عزیز و سیدناصر امامی و ... همه یک دنیا حرف از کتاب خاطرات فرماندار در مراسم شب چراغ مرحومه گلی بود.در حاشیه این مراسم ، فرماندار خاتم آقای امامی میبدی پس از قرائت فاتحه ، به بیان خاطرات ، عیادت ها و دیدارهایی که ایشان با خاله ی شهید علی اکبر یزدانی داشتند پرداختند و ازایشان به عنوان مادری فداکار، دلسوز و با عفت و مهربان یاد کردند و پیام تسلیت خود را به خانواده ی مرحومه گلی ابراز نمودند.

شادی روحش فاتحه صلوات

آدرس کوتاه :