به منظور تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره)

به منظور تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره)به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، همزمان با بیست و پنجمین سالروز رحلت بنیانگزار جمهوری اسلامی و به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی ( ره ) بیش از ۲۶۰ نفر از زائران شهرستان خاتم در قالب ۶ دستگاه اتوبوس رهسپار مرقد مطهر ایشان شدند.

زائران امام خمینی(ره) با بدرقه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خاتم، معاون فرماندار، شهردار، بخشدار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان خاتم، عازم مرقد امام خمینی ( ره ) شدند.

گفتنی است: از شهرستان خاتم (هرات و مروست) ۶ اتوبوس عازم مرقد امام(ره) شدند که از این تعداد  اتوبوس سه دستگاه متعلق به خواهران و سه دستگاه به برادران تعلق گرفت.