شناسه : 348152

به مناسبه هفته راه و ترابري فرماندار و بخشدار مركزي خاتم از اداره راه و ترابري اين شهرستان بازديد نمودند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب اداره راه در دو سال گذشته تصريح كرد احداث و توسعه راهها مي تواند نقش مهمي در توسعه شهرستان داشته باشد و شهرستان خاتم به لحاظ موقعينت جغرافيائي مناسب و واقع شدن بين استانهاي فارس ، كرمان و مركز استان يزد مي تواند به خوبي از اين موقعيت استفاده نمايد و الحمد ا... طي دو سال مسئوليت بنده با پي گيريهاي انجام شده و فعاليت خوب اداره راه شاهد احداث و توسعه جاده هاي شهرستان بخصوص اصلاح و شانه سازي   جاده چاهك ، اصلاح جاده يزد- مروست اجراي فازهاي اول و دوم جاده مروست به ابركوه و .... بوده ايم و انشا ا... در آينده نيز با دو بانده شدن جاده هرات شهربابك و هرات – هرابرجان - بوانات شاهد تحول بزر گي در منطقه خواهيم بود كه همه مرهون تلاش شبانه روزي شما عزيزان مي باشد .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب اداره راه در دو سال گذشته تصريح كرد احداث و توسعه راهها مي تواند نقش مهمي در توسعه شهرستان داشته باشد و شهرستان خاتم به لحاظ موقعينت جغرافيائي مناسب و واقع شدن بين استانهاي فارس ، كرمان و مركز استان يزد مي تواند به خوبي از اين موقعيت استفاده نمايد و الحمد ا... طي دو سال مسئوليت بنده با پي گيريهاي انجام شده و فعاليت خوب اداره راه شاهد احداث و توسعه جاده هاي شهرستان بخصوص اصلاح و شانه سازي  جاده چاهك ، اصلاح جاده يزد- مروست اجراي فازهاي اول و دوم جاده مروست به ابركوه و .... بوده ايم و انشا ا... در آينده نيز با دو بانده شدن جاده هرات شهربابك و هرات – هرابرجان - بوانات شاهد تحول بزر گي در منطقه خواهيم بود كه همه مرهون تلاش شبانه روزي شما عزيزان مي باشد .

 

آدرس کوتاه :