شناسه : 337522

به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت همایش پیاده روی درشهرستان خاتم برگزار شد


      به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین حرکت ورزشی جمعی ازمسئولين ، خانواده ها ، سالمندان وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم   از مقابل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تا   بیمارستان   ایت ا...خاتمی پیاده روی کردند . این همایش وزرشی با شعار سالمندی وسلامت برگزار شد ودر پایان این همایش از بیماران سالمند بیمارستان با اهدا شاخه گل عیادت شد .

 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین حرکت ورزشی جمعی ازمسئولين ، خانواده ها ، سالمندان وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم  از مقابل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تا  بیمارستان  ایت ا...خاتمی پیاده روی کردند . این همایش وزرشی با شعار سالمندی وسلامت برگزار شد ودر پایان این همایش از بیماران سالمند بیمارستان با اهدا شاخه گل عیادت شد .

آدرس کوتاه :