به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت همایش پیاده روی درشهرستان خاتم برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت همایش پیاده روی درشهرستان خاتم برگزار شد 

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین حرکت ورزشی جمعی ازمسئولين ، خانواده ها ، سالمندان وکارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم  از مقابل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تا  بیمارستان  ایت ا...خاتمی پیاده روی کردند . این همایش وزرشی با شعار سالمندی وسلامت برگزار شد ودر پایان این همایش از بیماران سالمند بیمارستان با اهدا شاخه گل عیادت شد .