امروز شهر مدینه از طلوع آفتاب یازدهم، ابالمهدی حسن بن علی العسکری(ع) منور شده است و جهان از شعاع انوار وجودش غرق در روشنایی.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ،  امام حسن عسکری(ع) در هشتم ربیع الثانی به سال ۲۳۲ هجری در شهر مدینه در خانه امام هادی(ع) متولد می‌شود تا جهان بی نصیب از حسن غفاری‌اش نماند، آنچنان که خود حضرت در این خصوص می‌فرمود: هر کس پارسایی خصلت او و بخشندگی سرشت و بردباری خوی او باشد، دوستانش بسیار شوند و فراوان از او ستایش گردد.

امام حسن بن علی العسکری(ع) دارای سجایای اخلاقی و خصائل رفتاری نکوی بسیاری است، از همین رو ایشان به القاب متعددی شهرت یافته اند که از جمله آنها می توان به سراج، زکی، خالص، هادی، تقی، فاضل، رفیق،مرضی،امین، نقی، طاهر و … اشاره کرد.

امام یازدهم(ع) اقدامات موثری برای حفظ اسلام در برابر فرقه های مختلف انجام داد

پیشوای یازدهم شیعیان اگر چه مدت عمر کوتاهی داشت اما در همان زمان مختصر هم توانست اقدامات موثری و عملی در پاسداری از دین و حفظ اسلام انجام دهد و آن حضرت در دوران عمر بابرکت خود همواره با طاغوت و فرقه هایی که به نام اسلام، اسلام ناب محمدی (ص) را تحریف می کردند، مبارزه می‌کرد.