به مناسبت هفته منابع طبيعي فرماندار خاتم از اداره منابع طبيعي اين شهرستان بازديد كرد

به مناسبت هفته منابع طبيعي فرماندار خاتم از اداره منابع طبيعي اين شهرستان بازديد كردسيد ناصر امامي فرماندار خاتم در بازديد از اداره منابع طبيعي اين شهرستان كه به مناسبت هفته منابع طبيعي برگزار شد ضمن تبريك اين هفته با كارمندان اين اداره تصريح كرد هفته منابع طبيعي فرصت خوبي است تا شما عزيزان با اهداء و توزيع نهال در بين مردم در ايجاد فضاهاي سبز كه باعث نشاط و شادابي چهره شهرستان خواهد شد اقدام نمائيد .

امامي افزود شهرستان خاتم الحمدالله داراي جنگلهاي زيادي مي باشد كه حفظ و احياء اين جنگلها نيز بايد توسط شما عزيزان به آن توجه گردد و از طرف ديگر بايد با كاشت نهالهاي كم آب در احيا و زنده كردن بيابانها نيز تلاش كرد كه الحمدا... اين موضوعات مدنظر اين اداره مي باشد .