به مناسبت هفته كتاب اولين كتابخانه تخصصي ادارات در شهرستان خاتم افتتاح شد

به مناسبت هفته كتاب اولين كتابخانه تخصصي ادارات در شهرستان خاتم افتتاح شد سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين مراسم كتاب را منبع ارزشمند تجربيات بشر از زمان خلقت تاكنون دانسته و تصريح كرد بشر از زمان پيدايش كليه تجارب و اطلاعات خود را به صورت دست نوشته و ... جمع بندي وبه صورت كتاب منتشر مي نمايند و نسلهاي بعد از اين تجربيات استفاده مي نمايند بنابراين ارزش كتاب به تلاش و كوشش مشاهده و تجربه وزحمات فراوان  انسانهائي است كه كليه يافته هاي خود را جمع بندي و در اختيار سايرين قرار مي دهند و لذا بايد اين گوهر گرانبها را قدر دانسته و ضمن مطالعه و تشويق ديگران از اين كالاي ارزشمند به نحو احسن نگهداري نمائيم .

امامي در ادامه افزود البته كتابهائي نيز در تخريب برخي علوم و مذاهب اسلامي تدوين شده كه نبايد آنرا مطالعه كردهمانند كتاب سلمان رشدي ملعون عليه پيامبر و دين مبين اسلام كه ديديد امام خميني ( ره ) چگونه در مقابل اين فرد مو ضعگيري نمودند .

در ادامه اين مراسم اولين كتابخانه مشاركتي نيز افتتاح و فرماندار و مسئولين با اهداء كتاب به اين كتابخانه هفته كتاب را گرامي داشتند .

                روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم