به مناسبت هفته دامپزشكي رئيس و پرسنل شبكه دامپزشكي شهرستان خاتم با سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان ديدار نمودند.

به مناسبت هفته دامپزشكي رئيس و پرسنل شبكه دامپزشكي شهرستان خاتم با سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان ديدار نمودند.در ادامه فرماندار شهرستان خاتم اعلام نمود كه دامپزشكي صرفاً به معناي درمان يك بيماري در دام نيست بلكه اين رشته نقش موثري در بهداشت عمومي و ارتقاي سلامت جامعه دارد و با نبود دامپزشكي بدون شك بخشي از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد .

فرماندار شهرستان خاتم با بيان اينكه نيمي از عوامل بيماري زا در انسان ناشي از عوامل ايجاد بيماري هاي مشترك بين انسان و دام است  تاكيد نمود ضروري است توجه به امر دامپزشكي بايد به عنوان يك شعار جدي مورد توجه قرار گيرد .

فرماندار شهرستان خاتم در ادامه ضمن تبريك مجدد هفته دامپزشكي به رئيس و پرسنل شبكه دامپزشكي شهرستان و تقدير و تشكر از آنان در خصوص خدمت رساني به شهروندان عليرغم همه كاستي ها از آنان خواست با تمام توان و انرژي در جهت ارتقاي بهداشت عمومي و كنترل بهداشتي فراورده هاي دامي تلاش نمايند .

فرماندار شهرستان در پايان اضافه نمود كه اين فرمانداري پيگير استقلال شبكه دامپزشكي مروست است و با توجه به  اعلام موافقت استان با اين استقلال از مسئولان خواست مساعدت  و تسريع لازم را در اين خصوص مبذول نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصویری دیدار رئیس و پرستل دامپزشکی شهرستان با فرماندار به مناسبت هفته دامپزشکی