شناسه : 157525317

به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت؛ بازدید معاون سیاسی ،امنیتی فرمانداراز اداره بهزیستی


روز25تیرماه میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت هفته بهزیستی با حضور در اداره بهزیستی، ضمن دیدار با رییس این اداره از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات کارکنان قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم: میربهبودی  در این دیدار ضمن تبریک هفته بهزیستی از خدمت رسانی کارکنان این اداره به اقشار نیازمند، بی سرپرست و معلول شهرستان خاتم  تقدیر و تشکر نمود.

وی در در ادامه بر افزایش اعتبارات بهزیستی در راستای خدمت رسانی بهتر به افراد نیازمند تاکید کرد.
آدرس کوتاه :