به مناسبت شهادت چهارتن از محيط بانان محيط زيست استان كردستان مراسم ختمي در محل مسجد جامع هرات برگزار گرديد.

به مناسبت شهادت چهارتن از محيط بانان محيط زيست استان كردستان مراسم ختمي در محل مسجد جامع هرات برگزار گرديد.به مناسبت شهادت چهارتن از محيط بانان سازمان حفاظت  محيط زيست در استان كردستان فرمانداري خاتم با همكاري محيط زيست اين شهرستان مراسم ختمي با حضور كليه ادارات واقشار مختلف مردم در محل مسجد جامع هرات برگزار نمود.

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در پيامي شهادت اين عزيزان را تسليت گفته وخواستار دستگيري وبازداشت عوامل اين حادثه توسط مراجع ذيصلاح شدند.