شناسه : 159500424

به مناسبت روز ملی روستا صورت گرفت


جواد میربهبودی به اتفاق جمعی از مسئولین ادارات و بخشدار مروست به مناسبت روز ملی روستا در جمع روستائیان بخش مروست حضور یافتند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداختند.


آدرس کوتاه :