به مناسبت روز جهاني قدس مردم خاتم در سه نقطه اين شهرستان به راهپمايي پرداختند.

به مناسبت روز جهاني قدس مردم خاتم در سه نقطه اين شهرستان به راهپمايي پرداختند.همزمان با سراسر كشور در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان مردم شهرهاي هرات و مروست و روستاي چاهك ضمن تجمع و راهپيمايي باشكوه ، با سردادن شعار هايي بر عليه رژيم اسرائيل و حاميانش مراتب انزجار و خشم خود را از جنايات رژيم غاصب و صهيونيستي اسرائيل اعلام نمودند و در پايان با قرائت قطعنامه حمايت خود را از مردم مظلوم فلسطين اعلام داشته و حكومت اسرائيل غاصب را غير قانوني دانسته و خواستار خروج آنها از سرزمينهاي اشغالي شدند .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 گزارش تصويري راهپيمايي روز قدس (هرات)

 گزارش تصويري سخنراني فرماندار در نماز جمعه پس از راهپيمايي روز قدس (مروست)

گزارش تصويري راهپيمايي روز قدس (روستاي چاهك)