شناسه : 336622

به مناسبت دهه مبارك فجر دو مهد كودك در شهرستان خاتم افتتاح گرديد


به گزارش روابط عمومي فرمانداي خاتم در پنجمين روز دهه مبارك دو مهد كودك شكوفه ها و رنگين كمان در شهرهرات افتتاح گرديد در اين مراسم شاه حسيني فرماندار خاتم به موضوع تعليم و تربيت اشاره و افزود راه اندازي اين مهد كودكها مي تواند روحيه اجتماعي و جمعي كودكان را بالا برده و نقش مهمي در شكل گيري زندگي اجتماعي كودكان ايفا نمايد با حضور فرماندار و مدير كل بهزيستي استا ن دو مهد كودك در شهرستان خاتم افتتاح گرديد مدير كل بهزيستي نيز در اين مراسم نقش مربيان را در تعليم و تربيت كودكان مهم دانسته و بر توجه مربيان به تربيت صحيح با توجه به آموزه هاي ديني تاكيد نمودند .                              

به گزارش روابط عمومي فرمانداي خاتم در پنجمين روز دهه مبارك دو مهد كودك شكوفه ها و رنگين كمان در شهرهرات افتتاح گرديد در اين مراسم شاه حسيني فرماندار خاتم به موضوع تعليم و تربيت اشاره و افزود راه اندازي اين مهد كودكها مي تواند روحيه اجتماعي و جمعي كودكان را بالا برده و نقش مهمي در شكل گيري زندگي اجتماعي كودكان ايفا نمايد با حضور فرماندار و مدير كل بهزيستي استا ن دو مهد كودك در شهرستان خاتم افتتاح گرديدمدير كل بهزيستي نيز در اين مراسم نقش مربيان را در تعليم و تربيت كودكان مهم دانسته و بر توجه مربيان به تربيت صحيح با توجه به آموزه هاي ديني تاكيد نمودند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :