به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری


پیام فرماندار خاتم

"محمد علی شاه حسینی"فرماندار در این پیام  آورده است ؛بدون تردید منابع طبیعی همواره به منزله زیربنای توسعه ، نقش اساسی داشته و باید بیش از پیش قدر و منزلت آن مورد توجه قرار گیرد در این راستا حفظ و حراست انسانها از منابع و مواهب طبیعی بعنوان نعمات بیکران الهی یک اصل اسلامی و انسانی است که باید مورد توجه و دقت همگان از اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .

فرماندار خاتم در ادامه این پیام آورده است ؛حفظ منابع طبیعی بعنوان جهادی عظیم در راستای توسعه پایدار و توجه به نسل فعلی و آتی کشور به شمار می آید و از تقدس و ارزش والایی برخوردار می باشد لذا با عنایت به اهمیت پایداری  عرصه های طبیعی از همه مردم شریف ، متدین و فهیم شهرستان خاتم  دعوت می گردد در هفته منابع طبیعی بعنوان یک اقدام ملی خداپسندانه به امر توسعه پوشش گیاهی و درختکاری همت گماشته و در این روزهای پایانی سال و در آستانه فصل بهار و تجدید حیات دوباره طبیعت دیگران را نیز در امر کاشت درخت مشوق باشند .