شناسه : 22678320

به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مهد هاي كودك شهرستان خاتم


به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مهد هاي كودك شهرستان خاتم

 همزمان با سالروز ورود تاريخي امام خميني (ره) بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي ايران احمد تكتاز رئيس اداره بهزيستي شهرستان خاتم به اتفاق جمعي از كاركنان بهزيستي در مهد شكوفه ها همزمان با ساعت ورود امام بزگوار به كشور حضور يافته و در جمع كودكان به صورت نمادين زنگ انقلاب را به صدا در آوردند .آدرس کوتاه :