به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مهد هاي كودك شهرستان خاتم

به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مهد هاي كودك شهرستان خاتم همزمان با سالروز ورود تاريخي امام خميني (ره) بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي ايران احمد تكتاز رئيس اداره بهزيستي شهرستان خاتم به اتفاق جمعي از كاركنان بهزيستي در مهد شكوفه ها همزمان با ساعت ورود امام بزگوار به كشور حضور يافته و در جمع كودكان به صورت نمادين زنگ انقلاب را به صدا در آوردند .