به سود جويان اجازه به خطر انداختن سلامت جامعه را نخواهيم داد

به سود جويان اجازه به خطر انداختن سلامت جامعه را نخواهيم داد


سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم اعلام کرد

"احمدعلي زارع چاهوكي" سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان ضمن تشكر از همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان با بازرسين اين شبكه بر لزوم نظارت شديد بر عرضه فرآورده هاي خام دامي كه بخش مهمي از سبد غذايي خانواده هاي را شامل مي شود تاكيد كرد.

وی در ادامه اظهار داشت: به سود جويان اجازه به خطر انداختن سلامت جامعه را نخواهيم داد و با تشديد نظارت هاي بهداشتي، امنیت غذایی را برای همشهریان بوجود مي آوريم.