به زودی تشکیل اتاق فکر و توسعه شهرستان خاتم با محوریت توسعه، سرمایه گذاری و اشتغال

به زودی تشکیل اتاق فکر و توسعه شهرستان خاتم با محوریت توسعه، سرمایه گذاری و اشتغالفرماندار شهرستان خاتم با بیان این مطلب از کلیه صاحب نظران، نخبگان و علاقه مندان و اهالی خوب شهرستان خاتم دعوت به عمل آورد تا در راستای توسعه شهرستان خاتم و استفاده از ظرفیتها، توانمندیها و قابلیتهای مناطق مختلف شهرستان در زمینه های مختلف گردشگری، توسعه، آموزش عالی، توسعه کشاورزی، توسعه زیرساختها و دهها مولفه دیگر نقطه نظرات خود را به دبیرخانه اتاق فکر مستقر در فرمانداری ارسال نمایند . لازم به ذکر است اتاق فکر شهرستان خاتم مبنای تصمیم سازی و برنامه ریزی برای شهرستان با محوریت اشتغال و سرمایه گذاری و توسعه پایدار خواهد بود .