شناسه : 344542

به رياست فرماندار جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران خاتم تشكيل گرديد.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين جلسه با اشاره به حوادث خشكسالي در چند ساله اخير تصريح كرد همانطور كه مستحضريد خشكسالي طي چند سال گذشته خسارتهاي زيادي را به شهرستان محروم خاتم وارد نموده است خشك شدن مراتع ، جنگلها ، قطع آب شرب چند روستا ، پائين آمدن سطح آب چاههاي كشاورزي و خشك شدن باغات و كاهش بهره وري و ... از جمله اين خسارات مي باشد و در همين راستا دولت هر ساله اعتباراتي را در غالب اعتبارات ستاد حوادث، خشكسالي و ... . اختصاص مي دهدكه ميبايست با برنامه ريزي دفيق بين ادارات و دستگاههاي مربوطه توزيع گردد .

 فرماندار در ادامه با اشاره به دور سوم رياست محترم جمهوري به استان افزود لازم است كليه دستگاهها پروژه هاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران را جمع بندي نموده تا بتوان در اين سفر پرخير و بركت اعتبارات قابل توجهي در بخش مديريت بحران جذب نمائيم .

در پايان اين جلسه مقرر گرديد كليه اعضا جلسه پروژه هاي سال 89 را اولويت بندي نموده و پروژه هاي نيمه تمام را به فرمانداري اعلام نموده و نسبت به كد دارشدن پروژه هاي جديد و اخذ مجوز از كميسيون 32 اقدام و از اعلام پروژه هاي بدون مجوز خودداري نمايند.

همچنين كليه اعضاء نسبت به ثبت حوادث شهرستان و برآورد خسارات اقدام و آمادگي كامل داشته باشند تا در فصول پائيز و زمستان از رخداد هرگونه حوادث حتي الامكان جلوگيري نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :