به رياست فرماندار جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران خاتم تشكيل گرديد.

به رياست فرماندار جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران خاتم تشكيل گرديد. فرماندار در ادامه با اشاره به دور سوم رياست محترم جمهوري به استان افزود لازم است كليه دستگاهها پروژه هاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران را جمع بندي نموده تا بتوان در اين سفر پرخير و بركت اعتبارات قابل توجهي در بخش مديريت بحران جذب نمائيم .

در پايان اين جلسه مقرر گرديد كليه اعضا جلسه پروژه هاي سال 89 را اولويت بندي نموده و پروژه هاي نيمه تمام را به فرمانداري اعلام نموده و نسبت به كد دارشدن پروژه هاي جديد و اخذ مجوز از كميسيون 32 اقدام و از اعلام پروژه هاي بدون مجوز خودداري نمايند.

همچنين كليه اعضاء نسبت به ثبت حوادث شهرستان و برآورد خسارات اقدام و آمادگي كامل داشته باشند تا در فصول پائيز و زمستان از رخداد هرگونه حوادث حتي الامكان جلوگيري نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم