شناسه : 350512
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دهم

به رياست استاندار و ر رئيس ستاد ساماندهي امور جوانان استان برگزار شد


اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در شهرستان خاتم در پي سومين سفر استاندار به خاتم اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در اين شهرستان تشكيل شد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،اين جلسه در راستاي بررسي مصوبات پيشنهادي و استاني ستاد ساماندهي امور جوانان اين شهرستان به رياست استاندار   و با حضور   معاونين ،فرماندار ، مديران كل ،ائمه جمعه هرات و مروست و جمعي ديگر از مسولين محلي تشكيل گرديد. در اين جلسه كه با جلسه شوراي اداري تلفيق شده بود مسائل و مشكلات جوانان شهرستان   مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبات پيشنهادي كه پيش از اين طي جلسات و رايزنيهاي مختلف كارشناسي و تهيه   شده بود تماما به تصويت رسيد . گفتني است در اين جلسه كه پارسائيان رئيس سازمان ملي جوانان استان نيز حضور داشت   بيش از 70 مصوبه پيشنهادي به تصويب رسيد كه مهمتر ين انها را ميتوان در حوزه هاي امور اجتماعي ،تربيت بدني ،ارشاد اسلامي، برنامه ريزي و آموزش و پرورش و اموزش عالي نام برد.  
مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دهم

اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در شهرستان خاتم

در پي سومين سفر استاندار به خاتم اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در اين شهرستان تشكيل شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،اين جلسه در راستاي بررسي مصوبات پيشنهادي و استاني ستاد ساماندهي امور جوانان اين شهرستان به رياست استاندار  و با حضور  معاونين ،فرماندار ، مديران كل ،ائمه جمعه هرات و مروست و جمعي ديگر از مسولين محلي تشكيل گرديد.

در اين جلسه كه با جلسه شوراي اداري تلفيق شده بود مسائل و مشكلات جوانان شهرستان  مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبات پيشنهادي كه پيش از اين طي جلسات و رايزنيهاي مختلف كارشناسي و تهيه  شده بود تماما به تصويت رسيد .

گفتني است در اين جلسه كه پارسائيان رئيس سازمان ملي جوانان استان نيز حضور داشت  بيش از 70 مصوبه پيشنهادي به تصويب رسيد كه مهمتر ين انها را ميتوان در حوزه هاي امور اجتماعي ،تربيت بدني ،ارشاد اسلامي، برنامه ريزي و آموزش و پرورش و اموزش عالي نام برد.

 

آدرس کوتاه :