به جا مانده از سفر، آقای امامی ! خاطره نیست، نامه ای است سرگشاده!!!

به جا مانده از سفر، آقای امامی ! خاطره نیست، نامه ای است سرگشاده!!!


پاسخ فرماندار به مطلب درج شده در سايت يزد فردا با عنوان

سفرنامه هرات و مروست(خاتم) فردائیان(25): به جا مانده از سفر، آقای امامی ! خاطره نیست، نامه ای است سرگشاده!!!

 

سفرنامه هرات و مروست(خاتم) فردائیان(25)

بسیار سفر باید...

یادداشت های سفر به هرات و مروست((5

به جا مانده از سفر، آقای امامی ! خاطره نیست، نامه ای است سرگشاده!!!

رضا بردستانی

آقای امامی فرماندار محترم خاتم(هرات و مروست) شک ندارم سفر خبرنگاران را خوب به خاطر دارید و یک روز و یا بهتر بگویم ساعاتی بعد از خروج خبرنگاران حضورفردائیان را در شهرستان خاتم(هرات و مروست)؛ باز گردیم به ششم آبان ماه 1389 روزگاری که به خاطر آوردنش چندان نباید سخت باشد. شما که پس از یک هفته رسیدگی به امور اجرایی حوزه ی خود راهی شهر و دیار خود بودید و ما فردائیان که پس از رفتن شما به خیلی از جاهایی که گاه برای اولین بار بود می دیدیم سر زدیم، شادی، اندوه و بهت و نگرانی در جای جای این سر زدن ها نمود و عینیت پیدا می نمود.

آقای امامی ! شما را خیلی ها می شناسند، قلمی برای نوشتن دارید و ذوقی سر شار که گاه در قالب عکس هایی که در قاب شیشه ای دوربین گرفتار می سازید به وضوح قابل اثبات است و اما شما چهره ای هستید که هنرمندان این دیار نیز از شما خاطراتی دارند، حال که بر مسند کارهای اجرایی نشسته اید صد البته وظیفه و نوع نگاهتان متفاوت از قبل خواهد بود. این بار قصد نوشتن سفرنامه و توضیح و تفسیر جلوه های بصری هرات و مروست را ندارم باور بفرمایید دو ماه در این اندیشه ام که این مسافرت و گزارش هایش را چگونه به پایان برسانم؟ چه بنویسم و از کجا که مسیر آمده و بازگشته در گذر ایام فایده ای هرچند اندک داشته باشد.

بازگردیم به کمی عقب تر این سفر ها حاصل همفکری خبرنگار پرتلاش "یزد فردا" در ابرکوه جناب آقای میرعظیم و سردبیر سایت است که به این شکل و طریق اجرا و پیاده شده است. قرار بود در فواصل زمانی معین دیدار و بازتابی داشته باشیم از شهرستان های استان یزد و زوایای پنهان و دیدنی ها و شنیدنی های هر منطقه را بدون هیچ کم و کاست به سمع و نظر یزد نشینان یزدان اندیش برسانیم و قصد رفتن و باز آمدن و پر کردن اوقات ماضی و پیش رو نبود.

نقطه ی آغازین سفر قرار بود ابرکوه باشد که چون امام جمعه ی محترم آن دیار قصد زیارت کعبه آرزوهای مسلمین و به جا آوردن واجب شرعی حج نمودند خاتم جایگزین ابرکوه شد و اما آمدن "فردائیان" صد البته با برنامه ریزی و اهدافی دنبال می شد که فکر می کنیم کم و بیش به آن ها دست پیدا نموده باشیم. خوانده اید و خوانده اند گزارش هایی که از سفر به هرات و مروست نقل شد و دیده اید تصاویری را که از آن مناطق تهیه وتنظیم شده بود و اما ...

آقای امامی از محرومیت شنیدنی ها شنیده اید و خواندنی ها خوانده اید و اما وقتی 25 کیلومتر از مروست خارج شدیم و وارد روستایی به نام رحمت آباد ؛ رنگ و طرحی تازه از محرومیت را پیش روی خود به عینه مشاهده نمودیم . شک نداریم که شما با نام و نشان این روستا و صد ها روستا از این دست آشنایید روستاهایی که محرومیت از سر و روی آن می بارد . محرومیت نه به معنای فقر که پیامبر به آن فخر می نمود بلکه محرومیت به معنای واقعی کلمه :

رحمت آباد چیزی فراتر از محرومیت!

به پایان سفر نزدیک شده ایم ، از چند نفر آدرس محروم ترین ها را می پرسیم و می گویند از این مکان ها زیاد داریم و راه رحمت آباد را نشانمان می دهند 25 کیلومتری مروست، چیزهایی سر راهمان به شکل خانه هایی تو در تو خودنمایی می نماید و جاده ای نیمه آسفالت که انگار دیگر توان چرخ های هیچ وسیله ی نقلیه ای را ندارد. هر چه جلو تر می رویم سکوت و حزنی آمیخته با روح و روان این روستا بیشتر خودنمایی می نماید به شک می افتیم که انگار راه روستایی خالی از سکنه را پیش رویمان نهاده اند و نیم ساعتی تنها نگاه بود که گرداگرد روستا می چرخید و صدایی آشنا یا عابری که چند کلام با همکلام شویم دیده و شنیده نشد و ما ترجیح دادیم تا بلدِ راهی پیدا شود گزارش ها تصویری خود را کامل نمایی که عکس ها گاه از صد ها و شاید هزاران خروار نوشته بیشتر اثر می گذارند و ...

کوچه باغ هایی بود زیبا و دوست داشتنی ، ردیفی از درخت های نیمه خشکیده و جوی آبی که علف های هرزه احاطه اش کرده بود و سکوت و چند سگ ولگرد که انگار حیات و مماتشان دیگر دست خودشان نیست و آن ها نیز در این کلاف سرنوشت با درختانی که هر روز بدرود زندگی می گویند هم آواز شده اند. ویرانه هایی که نه زلزله بلکه گذر ایام انبوهی از آن ها را گرد هم اورده اند و همین آوار ها و ویرانی ها می گویند در زمان هایی نچندان دور زندگی هم در این حوالی جریان داشته است.

گام در کوچه ای از کوچه های روستا می گذاری کوچه هایی که تمامی شبیه هم هستند خاکی و کثیف و تو دیگر دنبال رعایت و یا عدم رعایت بهداشت نمی گردی! اولین و نخستین دانستنی های ما می گوید که این روستا حدودا نباید بیش از 50 خانوار سکنه با جمعیت تقریبی 250 نفر داشته باشد خوب و واضح می بینی که حمام هم ندارد تا خاک از سر و روی اهالی بزداید و مدرسه ای هم اگر آن حوالی باشد ابتدایی است با چند دانش آموز و یک معلم و کلاس هایی که دانش آموزان به نوبت و پایه به پایه باید بیاموزند و مشق تحویل معلم آبادی بدهند.

علی تیموری با ما همکلام می شود، سکوتمان را می شکند ومهربان آرام هر چه می پرسیم پاسخ می دهد .

می گوید دهدار نداریم چرا که کسی نمانده است تا هم دیپلم داشته باشد و هم اهل این آبادی باشد و دهدار وقتی نداشته باشد روستای رحمت آباد حتما اموراتش روی زمین می ماند . دست هایش را که می نگریم ، سن و سالش را که می پرسیم بی شک تمامی حرف هایش را باور می کنیم و همان روز وعده کردیم حرف های این مرد را به نمایندگی از اهالی رحمت آباد به گوش فرماندار برسانیم .

خیلی حرف ها زد از حاج محمد علی خان گفت که خوب بود و زحمت هم می کشید! از خانه ی کدخدا گفت که خانه ی انصاف و مهربانی بود و از خشکسالی به نگرانی حرف زد که اگر دیر بجنبند خشکسالی روستایشان را از این مقدار ویرانی که همه دیدند و باور کردند ویران تر خواهد نمود. گفت سلام ما را به فرماندار برسانید و بگویید تا برایمان دهدار معین نماید گفت بگوییم اجازه دهید تا چاه آبی که بلا استفاده مانده است به گونه ای که خیر منطقه و آسایش اهالی را به همراه داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد دو باره تأکید و اصرار نمود تا هر چه سریع تر برایشان دهداری از اهالی همان روستا تعیین نمایید و خودش گفت دیپلمه ای نداریم که معرفی نماییم چند نفری هم که بوده اند برای فرار از عاقبتی که گویا از آن می ترسیده اند از روستا رفته اند. انتظار نداشت تمام گوچه های روستا اما دوست داشت چند کوچه ی اصلی روستای رحمت آباد آسفالت شود راه ورودی آبادی بازسازی شود و چاره ای هم به حال بهداشت و بیماران احتمالی این روستا اندیشیده شود . گفت سهام عدالتی که حق واقعی همین مردم است را هنوز نگرفته اند و اگر اینان سهام عدالت نگرفته باشند دیگرانی که گرفته اند کجای عدالت را آباد خواهند نمود؟

گفت همگی «ولامونیم»و وقتی معنایش را پرسیدیم گفت زمین گیر شده ایم! خشکسالی دمار از روزگارمان در آورده است ، گوسفند داشتیم و برای خودمان برو و بیایی و حالا شده ایم مقرری بگیر و باور کنید گفت و در چهره اش خواندیم که خوشآیندشان نیست. مهربانی را در یک سینی چای دست به دست به حرکت در آوردند و من هنوز سرگرم شنیدن حرف هایی که دوست داشت به گوش فرماندار برسد!

از حسین آباد گفت و چاه آبی که 12 اینچ آب داشت از چاه طالقانی طرح کشاورزی و از آبادانی و نداری که نداشتن را با ناله نگفت اما از بین رفتن روستایش را آزار دهنده اعتراض نمود! نیمه های گفتگو پی بردیم متولد 1312 است 77 ساله و با حزن و سروری در هم آمیخته گفت که تنها سفری که از مرز های ایران خارج شده است به پا بوس آقا سید الشهدا(ع)رفته است به قول خودش : فقط کربلا رفتم !

یادی کرد از تنها شهید آبادی شهید علی اکبر شفیعی که روزگار شهادتش محصل دبیرستان بود و تازه پا به 16 سالگی گذاشته بود . گفت با تمام این مرارت ها از زندگی و از این که می تواند هنوز کار و تلاش بنماید خرسند است و گفت با 77 سال سن هنوز کار می کند روی تراکتور!

او نخواست اما در پایان گفتیم ما فرماندار را می بینیم خواسته ای حرفی ؟ و گفت تمام چیز هایی را که گفتم به گوش فرماندار برسانید.

گزارش سفر به هرات و مروست را به پایان می بریم و اما آقای امامی به استناد رعایت امانت مردم روستای رحمت آباد که انگار نمادی هستند از محرومیت منطقه:

*- دهدار می خواهند و دیپلمه ای ندارند که معرفی کنند

*- چند کوچه ی آسفالت شده هم از دست اندر کاران چشم انتظارند

*- تکلیف چاه آب بلا استفاده را هم می خواهند که روشن شود

و باقی چیز هایی که می توان رفت و دید.

دیدنی های بسیاری بود که یا نوشتیم و یا نتوانستیم که بنویسیم و یا از خاطرمان رفت اما چیزی که از آن دیار و از سفر به آن سرزمین در خاطرمان برای همیشه می ماند چیزی نیست جز مردمانی که اگر فاصله ها دارند از مرکز استان و اگر که محرومند و درگیر با بلایای طبیعی و غیر طبیعی و اگرچه دورند از برخی شادمانگی ها اما مهربانند و امیدوار .

مثل خیلی از حکایت ها : به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی ...

 


تعريضي بر سفر نامه هرات و مروست (خاتم) فرداييان

 ويژه به جا مانده از سفر ، آقاي امامي !  خاطره نيست ، نامه اي است سر گشاده !!!

شايد بخش اول!!

دوست و برادر هنرمندم رضا بردستاني

سلام                                                                                                                                                                     

راستش نمي دانستم برنامه سفر خبرنگاران از ابتدا  براي شهرستان ديگري بوده و پس از لغو(به دليلي كه نگاشته ايد) قرار بر سفر به خاتم شده است . كه اگر هم مي دانستم شايد توفيري  نميكرد ولي...

از قصد تان گفته ايد و تلاش يزد فردا  براي راه اندازي سفرهاي فردائيان  كه تبديل شد به سفر هاي شهرستاني خبرنگاران. كه منهم شاهد اين تلاشم و گواه بر صدق ادعاي شما.(حداقل در شهرستان خاتم)

حق خاتم ، بسيار بيشتر از آن است كه به آن پرداخته شد ولي تا همين جاي كار را هم ممنون دوستان خوبم از جمله شما و جلالي عزيز هستم . انعكاس سفر شما به خاتم را اگر بخواهم با  سفرتان به شهرستان هاي ديگر مقايسه كنم، چندان خوشايند طبع مشكل پسندم نخواهد بود. به همين دليل تا توانسته ام  به آن نپرداخته ام !

نگاشته ايد كه از محروميتها شنيدنيها شنيده ام و خواندنيها خوانده ام ،كه اضافه ميكنم ، ديدنيها ديده ام و آنچه من لمس كرده ام با گوشت و پوست و استخوان است نه از دريچه چشم و گوش تنها . 

  انتظار دقت نظر و كمي توجه از شما كه خوش فكر و خوش قلميد ،‌انتظار بيهوده اي نيست كه؟ اشتباهاتي مانند معاون فرماندار خواندن خدابخش حيدري، كماليان خواندن كاظمي ، كلي صغري و كبري در ارتباط با كلمه  ده ده كه فقط بر گرفته از شماره تلفن آژانس مربوطه (بدون احتساب پيش شماره) مي باشد، پزشك  دانستن مرحوم صالحي كه يك پرستار خوش نام و (البته در افواه به دكتر معروف) بوده است و نديدن آن همه كار اجرايي و پروژه هاي عمراني در دست اقدام و از اين قبيل اشتباهات كوچك كه از شما بعيد بود و...

و اما اين گزارش آخري كه تحت عنوان نامه اي سر گشاده به اين جانب نگاشته ايد بسيار خواندني بود و به دلم نشست از آن جهت كه درد مردممان را گفته ايد ولي آقاي رضا واقعاً فكر مي كنيد من  تابه حال رحمت آباد را نديده ام و دست مردم آنجا به حقير نميرسد و حرفشان به  گوشم؟. . .

چاههاي آب در اين شهرستان ماجرا ها دارد كه خود مثنوي هفتاد من كاغذ است . و قصه اش بماند براي شايد وقتي ديگر.

در ارتباط سهام عدالت در سه نوبت متوالي طي سالهاي  86و87و88 دقيقاً  209 نفر از اهالي روستا برگ  سهام عدالت دريافت كرده اند و الباقي يا ساكن روستا نبوده اند يا پس از بازگشت به روستا براي دريافت سهام معرفي شده اند .و مثل همه روستائيان كشور سود مرحله اول را هم دريافت كرده اند و سود مرحله بعد را نيز پيگير و  اميد واريم دولت محترم تا پايان سال پرداخت كند. 

برادر عزيزم

من بر  وجب وجب اين خاك زرخيز پاي گذاشته ام . در جاي جاي آن نماز و شكر خداي متعال گزاده ام. با قطره قطره آب اينجا وضو ساخته ام و نفس در نفس اين مردم باغمهايشان گريسته ام و در شاديهايشان خنديده ام.و . . .

رحمت آباد را هم  بارها ديده ام ودر مسجد و مدرسه و كوچه و برزنش  پاي در دل مردمانش نشته ام .نه خود ، تنها.كه با همه مديرانم.در اولين سفر شهرستاني. تصاوير ومصوباتي كه درآن سفربه اتفاق مسئولين مرتبط به رو ستا داشته ام و ...گواه بر  ادعايم. كه عينا به همراه جدولي از پيشرفت مصوبات ارسال ميگردد.

آقا رضاي عزيز

محروميت در اين شهرستان و نه تنها روستاي رحمت آباد ، ريشه عميق دارد ، در ساليان سال . ريشه در ظلم خانها  و اختلا فات بيهوده ي محلي و كم توجهي در  دولتهاي گذشته  به مناطق محروم و بسياري دلايل ديگر كه مجال طرح آن در اين مقال  نيست .

ديگرگواه  سخنم آنچه خود اشاره كرده ايد .وقتي در روستا حتي يك ديپلمه نيست تا بار دهياري را بر دوش كشد و موفقيت  گرفتن دهياري براي  روستا( كه عمده ترين خواست  اهالي بوده )عملاً با يافت نشدن يك ديپلمه براي تصدي دهياري  ابتر مانده است ، من فرماندار بايد چه كنم ؟ . . .ها! آقا رضا؟

 

مصوبات سفر به دهستان ترکان و هرابرجان

رديف

شرح مصوبه

نام روستا

نام اداره

درصد پیشرفت

1

مرمت اضطراري قلعه رحمت آباد و ضمنا" در اين خصوص نيروي مورد نياز توسط دهيار تامین شود.

رحمت آباد

میراث فرهنگی

عدم همکاری دهیاری

2

دهياري ضمن اخذ موافقت از طرف كليه مالكين نسبت به واگذاري قلعه به ميراث فرهنگي اقدام نمايد.

رحمت آباد

میراث فرهنگی

عدم همکاری دهیاری

3

دهياري ضمن كسب توافق از مالكين خانه تاريخي هادي نور محمدي در صورت امكان نسبت به واگذاري خانه مذكور به میراث

رحمت آباد

میراث فرهنگی

عدم همکاری دهیاری

4

بخشداري نسبت به اخذ طرح هادي و تامين اعتبار بهسازي روستا اقدام كند.

رحمت آباد

بخشداری

با پيگيري فرمانداري طرح هادي مصوب شده و بهسازي در حال انجام ميباشد.

5

دهياري نسبت به واگذاري زمين مورد نياز به اداره تبليغات اسلامي در محل روبروي مسجد روستا اقدام كند.

رحمت آباد

تبلیغات اسلامی

عدم همکاری دهیاری

6

نصب روشنايي دو راهي رحمت آباد و همچنين روشنايي نقاط تاريك روستا

رحمت آباد

برق

روشنایی روستا انجام شده

7

جمع آوري زباله اين روستا همزمان با روستاي هرابرجان

رحمت آباد

بخشداری

در حال انجام

8

تامين اعتبار و خريد پمپ نفت

رحمت آباد

بخشداری

پمپ خریداری شده، برق ندارد در حال پیگیری

9

تامين اعتبار به منظور بهسازي مسجد روستا فرمانداري با اداره اوقاف و امور خيريه مكاتبه نمايد .

رحمت آباد

فرمانداری و اوقاف

انجام شده

10

دهياري مكاني مناسب را به شبكه بهداشت و درمان تحويل نموده و شبكه بهداشت هفته اي يك روز  پزشك عمومي مستقر نمايد .

رحمت آباد

شبکه بهداشت

انجام شده

11

ساخت يادمان شهيد روستا

رحمت آباد

بنیاد شهید

با پيگيري فرمانداري در برنامه سال بعد بنياد شهيد استان قرار گرفته است

12

احياء و مرمت قنات روستا

رحمت آباد

جهاد

انجام شده

13

تعمير پشت بام مدرسه روستا اقدام نمايد ضمنا" يك دستگاه كپي نيز به اين مدرسه اختصاص دهد.

رحمت آباد

آموزش و پرورش

در برنامه امسال قرار دارد

14

نصب چند دستگاه ورزشي و وسايل بازي در محل پارك روستا

رحمت آباد

بنیاد مسکن

وسایل خریداری شده بايد توسط دهياري تامين مكان و نصب گردد


سومين سفر شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان به دهستان تركان و هرابرجان

 

پيرو سفرهاي شهرستاني مديران سومين دور بازديد از دهستان تركان و هرابرجان در روز سه شنبه مورخ 88/8/26 انجام شد در اين سفر فرماندار ضمن بازديد از روستاهاي رحمت آباد ، هرابرجان و تركان مسائل و مشكلات اين روستاها را بررسي نموده و سپس به منظور صحبت با مردم و جواب به سوالات آنها جلسه اي در محل مسجد روستاي تركان تشكيل گرديد در اين جلسه ابتدا آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان تصريح كرد بنده چندين مرتبه تاكنون از روستاهاي اين دهستان بازديد نموده و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات هستم و در اين بازديد ادارات ذيربط را جهت اتخاذ تصميمات لازم دعوت نموده و بنده را همراهي مي كنند و انشاءا... بتوانيم در جهت رفع اين مشكلات تصميمات خوبي اتخاذ نمائيم .

فرماندار در ادامه افزود مردمان اين شهرستان بخصوص روستائيان زحمتكش و صبور مي باشند كه مي بايست در توسعه و ارائه خدمات به روستائيان از هيچ تلاشي دريغ نورزيد البته اقدامات خوبي تاكنون در روستاها انجام شده اما اين ناچيز است و بايد بيشتر تلاش كرد.

در ادامه پس از بحث و بررسي و ارائه مسائل و مشكلات توسط مردم فرماندار در خصوص فعاليتهاي در دست اقدام توضيحاتي ارائه و به سوالات مردم پاسخ دادند.

در پايان بازديد ضمن جمع بندي مسائل و مشكلات تصميماتي (به تفكيك روستا) به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

الف :روستاي رحمت آباد :

مقرر شد اداره ميراث فرهنگي نسبت به مرمت اضطراري قلعه رحمت آباد اقدام نمايد ضمنا" در اين خصوص نيروي مورد نياز توسط دهيار فراهم خواهد شد .

مقرر گرديد دهياري ضمن اخذ موافقت از طرف كليه مالكين نسبت به واگذاري قلعه به ميراث فرهنگي اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد دهياري ضمن كسب توافق از مالكين خانه تاريخي هادي نور محمدي در صورت امكان نسبت به واگذاري خانه مذكور به دهياري اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد بخشداري نسبت به اخذ طرح هادي و تامين اعتبار بهسازي روستا اقدام لازم معمول نمايد .

مقر گرديد دهياري نسبت به واگذاري زمين مورد نياز به اداره تبليغات اسلامي در محل روبروي مسجد روستا اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد اداره برق نسبت به نصب روشنايي دو راهي رحمت آباد و همچنين روشنايي نقاط تاريك روستا اقدام نمايد .

مقررگرديد بخشداري نسبت به جمع آوري زباله اين روستا همزمان با روستاي هرابرجان هماهنگي و اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد بخشداري در خصوص تامين اعتبار و خريد پمپ نفت اقدام لازم و مساعد معمول نمايد .

مقرر شد در خصوص تامين اعتبار به منظور بهسازي مسجد روستا فرمانداري با اداره اوقاف و امور خيريه مكاتبه نمايد .

مقرر گرديد دهياري مكاني مناسب را به شبكه بهداشت و درمان تحويل نموده و شبكه بهداشت هفته اي يك روز جهت رسيدگي به امورات بهداشتي و ... در آن روستا و در صورت امكان پزشك عمومي مستقر نمايد .

مقرر شد اداره بنياد شهيد نسبت به ساخت يادمان شهيد روستا پي گيري واقدام لازم نمايد .

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به احياء و مرمت قنات روستا اقدام و مساعدت لازم را معمول نمايد .

مقرر شد آموزش و پرورش نسبت به تعمير پشت بام مدرسه روستا اقدام نمايد ضمنا" يك دستگاه كپي نيز به اين مدرسه اختصاص دهد.

مقرر شد بنياد مسكن نسبت به نصب چند دستگاه ورزشي و وسايل بازي در محل پارك روستا اقدام نمايد .

ب : روستاي تركان  و هرابرجان

مقرر گرديد بنياد مسكن برابر طرح هادي نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان مسكن اقدام نمايد ضمنا" خدمات زير بنايي همانند آب ، برق ، تلفن و ... نيز برابر با اين طرح اقدام گردد و از طرحهايي كه مطابق با طرح قديم و در حال اجرابوده و موجب بروز مشكل خواهند شد جلوگيري نمايد .

مقرر شد عمليات تير گذاري توسط اداره برق در آنروستا متوقف تا نسبت به اصلاح نقشه برداري اقدام لازم معمول گردد.

مقرر گرديد اداره آبفاي روستايي نسبت به آبرساني مجتمع گردشگري اقدام نمايد .

مقرر شد اداره برق نسبت به برق رساني مجتمع گردشگري اقدام نمايد .

مقرر گرديد بنياد مسكن از واگذاري زمين در سمت غربي جاده جلوگيري نموده تا نسبت به در نظر گرفتن فضاي سبز ، مكان آموزشي و ... برنامه ريزي لازم معمول گردد.

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به استقرار كارشناسان مربوطه در مركز ترويج روستاي تركان – هرابرجان اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد در خصوص برق چاه شمس آباد بخشداري با فرمانداري مكاتبه و فرمانداري نيز بااستان مكاتبه نمايد.

ج : روستاي مباركه

مقرر شد در خصوص مرمت قلعه مباركه ترتيبي اتخاذ گردد تا مدير كل محترم ميراث فرهنگي از اين قلعه بازديد و اعتبار ويژه را جهت مرمت آن اختصاص دهند.

مقرر شد بنياد مسكن نسبت به اجراي طرح هادي روستا پي گيري و اعتبار لازم جهت بهسازي روستا در نظر گرفته شود.

مقرر شد دهياري نسبت به توافق كليه كشاورزان جهت پرورش ماهي و احداث استخر اقدام لازم معمول نمايد.

مقرر شد دهياري ضمن تشكيل جلسه با كشاورزان در خصوص لوله گذاري اراضي پائين دست روستا صورتجلسه اي تنظيم و جهت اقدام به جهاد كشاورزي ارسال نمايد .

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به 500متر لوله گذاري مزارع اقدام لازم معمول نمايد.

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به ساخت استخر چاههاي 1و2 روستا در سال آينده اقدام نمايد .

مقرر شد تربيت بدني در خصوص ساخت سالن ورزشي پي گيري لازم معمول نمايد.

 

گزارش بازديد سفر سوم شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان (دهستان هرابرجان - روستاي رحمت آباد)

بازديد از قلعه و بافت تاريخي رحمت آباد

بازديد از معابر رحمت آباد
گپ گفت صميمانه با اهالي روستا


زيارت قبر شهيد شفيعي تنها شهيد روستا


حضور در كلاس درس بچه هاي دبستاني روستا