بهره برداري از پروژه گاز رساني به شهر هرات با اعتباري معادل 35 ميليارد ريال

بهره برداري از پروژه گاز رساني به شهر هرات با اعتباري معادل 35 ميليارد ريال


با حضور معاون استاندار:

مبيني معاون بهره برداري  شركت گاز استان يزد در همين رابطه افزود: در راستای گازرسانی به شهرستان خاتم   مصوب سفر رئیس محترم جمهور به استان، مردم شهر هرات با صرف اعتباری معادل 35 میلیارد ریال از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

مبيني  ادامه داد : این پروژه با اجرای71 کیلومتر شبکه پلی اتیلن ،12 کیلومتر خط تغذیه، احداث یک ایستگاه CGS به ظرفیت 20 هزار و یک ایستگاه DRS به ظرفیت 10 هزار مترمکعب بر ساعت صورت گرفته که با نصب 1000 عدد انشعاب قابلیت بهره مندی 2 هزار و 756 خانوار را فراهم می آورد.