بهره برداري از مجموعه تفريحي و طبيعي سرچشمه هرات به بخش خصوصي واگذار گرديد .

بهره برداري از مجموعه تفريحي و طبيعي سرچشمه هرات به بخش خصوصي واگذار گرديد .


فرماندار خاتم:

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين جلسه تصريح كرد ساماندهي مجموعه گردشگري سرچشمه از مصوبات سفر اول رياست جمهوري بوده كه با اعتبار 000/000/6000 ريال نزديك به يكسال است كه به بهره برداري رسيده و متولي آن اداره كل ميراث فرهنگي استان بوده كه توسط اين اداره و طي دو فاز انجام گرديده است .

فرماندار در ادامه افزود با بهره برداري اين منطقه نمونه گردشگري مهمانان زيادي از استانهاي همجوار بخصوص استان كرمان و مركز استان در ايام تعطيل ازاين منطقه بازديد مي كنندو اين مي تواند در شناسايي و توسعه شهرستان نقش خوبي را ايفا مي نمايد و انشاءا... با تحويل اين مجموعه به شركت توسعه گردشگري استان شاهد ارائه هر چه بهتر خدمات به گردشگران داخلي و خارجي باشيم .

 مهندس رضايي مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان نيز در ادامه  تصريح كرد مجموعه سرچشمه به عنوان تنها منطقه نمونه گردشگري مي باشد كه توسط سازمان ميراث كشور ساماندهي شده و مورد تائيد اين سازمان مي باشد و انشاءا... با واگذاري اين پروژه به بخش خصوصي شاهد رونق  اين مجموعه بوده و انشاءا... با اطلاع رساني لازم و كمك ساير ادارات شهرستان بخصوص ادارات منابع طبيعي ، آب ، برق ، مخابرات و .... شاهد توسعه هر چه بيشتر اين مجموعه باشيم .

لازم به ذكر است در پايان اين جلسه مقرر شد ادارات شهرستان هرگونه همكاري را در توسعه مجموعه گردشگري سرچشمه با شركت توسعه گردشگري استان معمول نمايند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم