بهره‌مندی ٢٣روستای شهرستان خاتم از اینترنت پرسرعت

بهره‌مندی ٢٣روستای شهرستان خاتم از اینترنت پرسرعتاکرم فداکار مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان یزد گفت:پروژه اینترنت پرسرعت برای 23روستا شهرستان خاتم که تانیمه سال 98 مورد بهره برداری  قرار میگیرد امیدواریم بتوانیم رضایت کامل مردم شهرستان خاتم در کاربرد و استفاده از اینترنت پرسرعت جلب کنیم

فداکار از برگزاری یک دوره آموزشی در حوزه کارآفرینی وکسب کارنوپا با استفاده از زیرساخت اینترنت خبردادوگفت:فراگیری این آموزش ها موجب کاهش بیکاری جوانان وایجاد اشتغال برای بانوان میشود.