بمناست 27اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

بمناست 27اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم،"محمد زاده رحمانی" فرماندار بمناست روز ارتباطات و  روابط عمومی طی پیامی  این روز را به مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد تبریک گفتند

در این پیام پیام آمده است؛ امروزه نقش روابط عمومي در كمك به تصميم گيري هاي مديريتي و استراتژيك يك سازمان بر كسي پوشيده نيست و اميدواريم در كشور ما نيز روابط عمومي به جايگاه حقيقي خود در سازمان ها رسيده و به عنوان بازوان قدرتمند دستگاه ها در جهت ايجاد تعامل دو سويه با مخاطبين و تصميم سازي و تصميم گيري، ايفاي نقش نمايد.

اينجانب روز «روابط عمومي وارتباطات » را به جناب عالي و همكاران محترم تبريك عرض نموده و اميدوارم به عنوان سكاندار روابط عمومي ها ي استان يزد پيروز و سربلند باشيد.

محمد زاده رحمانی فرماندار

شهرستان خاتم