بمناسبت پنجم اردیبهشت سالروز شکست نظامی آمریکا درصحرای طبس

بمناسبت پنجم اردیبهشت سالروز شکست نظامی آمریکا درصحرای طبس


پیام فرماندار شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم در پیامی به مناسبت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس آورده است : آنچه در طبس واقع شد، بدون شک مصداقی دیگر بر سوره فیل بود و 5 اردیبهشت1359 عام الفیل دیگر و این واقعه، تذکری بر اثبات قدرت الهی و سستی کید و مکر دشمنان خدا است.
درادامه این پیام آمده است : شیطان بزرگ آمریکا با همه توان، با بهره گیری از دقیقترین و پیچیده ترین امکانات نظامی و تدارک همه جانبه و هماهنگی کلیه عوامل داخلی و خارجی  به قصد در هم شکستن انقلاب و نابود ساختن نظام جمهوری اسلامی ایران، هجوم ناجوانمردانه خود را آغاز کرد؛ غافل از اینکه وقتی نظامی مردمی با تکیه بر اسلام مورد عنایات باریتعالی و اراده الهی باشد، ریگهای بیابان هم می توانند پیشرفته ترین ماشینهای جنگی ابرقدرت ترین کشور جهان را در هم بکوبد.